Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.

Johann Christoffel Nonhebel geb.Schlüchtern 9-4-1715 heeft de stad, waar zijn familie enige generaties lang had gewoond uiteindelijk verlaten. In 1752 vinden wij hem in Bramsche, waar hij werkt bij de hoedenmaker Johann Cresman. Gezien het feit, dat zijn oudoom Philip Nonhebel geb.Schlüchtern 21-11-1664 ook hoedenmaker was, mag aangenomen worden, dat Johann Christoffel de eerste kneepjes van het vak heeft geleerd van zijn oom, voordat hij naar Bramsche toog.

Hij zal wel voor 1752 naar Bramsche gekomen zijn, want op 2-11-1752 wordt in St.Martin(Bramsche) zijn huwelijk met Anna Maria Elisabeth Brölman voltrokken. Anna Maria Elisabeth Brölman wordt op 25-6-1725 in Bramsche gedoopt als dochter van Rudolf Brölman.

Op 25-8-1757 richt Johann Christoffel een verzoek aan de magistraat van Lingen om zich in die stad te mogen vestigen als hoedenmaker. Daar zal positief op gereageerd zijn, want in het Bürgerbuch der Stadt Lingen 1602-1809 komt in 1763 de vermelding voor "Nonhoevel, Hutmacher und seine Frau, beide aus Osnabrück, beide prot."

Hoewel hij dat verzoek in 1757 gericht heeft aan de magistraat van Lingen, moet hij toch al in 1754 in die stad gewoond hebben, want op 14-10-1754 wordt in Lingen zijn eerste kind gedoopt.

De hoedenmaker bezit een huis in Lingen, want "Von den Advocaten Jan van Ludick 100 Reichtaler erhalten um damitt eine Schuld wegen das angekaufte Hauses von die Weduwe Pott ab zu zahlen. Das Haus als Pfand liegt an Krogers Haus. Das Kaufman Bugeter sagt Burger".

Vijf kinderen worden voorzover bekend in Lingen geboren. De oudste en de jongste sterven beiden op jonge leeftijd. De drie anderen gaan allen uiteindelijk naar Nederland.

Na het overlijden van Johann Christoffel op 24-6-1774 bestaat het gezin Nonhebel uit 4 personen.

  1. Moeder Anna M.E.Bromans
  2. Zoon Johann Christoffer hoedenmaker
  3. Zoon Johann Peter student Latijnsche School
  4. Dochter Anna Cath. Elisabeth

Johann Peter zal de eerste zijn van het gezin, die Lingen verlaat. In 1794 wordt hij beroepen in Kleverskerke(Zeeland). Zijn verhaal volgt in Hoofdstuk 3.

Anna Catharina Elisabeth, de enige dochter uit het huwelijk van Nonhebel-Brölman komt in dezelfde tijd naar Amsterdam. Het is onduidelijk waarom zij naar Holland trekt. Ontmoet zij Abraham Schoonenboom in Duitsland? Gezien zijn beroep, schoenmaker, lijkt dat niet waarschijnlijk. Misschien is de toekomst in Lingen voor jonge vrouwen niet rooskleurig. Zij trouwt in Amsterdam met Abraham Schoonenboom, schoenmaker op de Heijligeweg (ondertrouw op 28 mei 1795). Anna Catharina Elisabeth sterft vrij jong op 14 augustus 1806 in Amsterdam. Abraham Schoonenboom heeft naar alle waarschijnlijkheid een grote rol gespeeld om ook de laatste Nonhebel uit Lingen naar Nederland te krijgen. Ook na het overlijden van zijn vrouw blijft Abraham Schoonenboom nauw verbonden met de Nonhebel familie. Hij is getuige bij de doop van John Abraham Christopher Nonhebel(1803-1881), de oudste zoon van Johann Peter(1758-1807), in 1803 en hij is de aangever van het overlijden van de zoon van Johann Christopher(1756-1810) Johann Peter Nonhebel(1792-1819) in 1819, die ook bij hem inwoonde. Hij is mogelijk een grote steun geweest voor Jane Hickey met haar 2 kinderen na het overlijden van Johann Peter Nonhebel(1758-1807).

Johann Christoffer Nonhebel, ged. Lingen 8-6-1756 is de laatste van de drie,die zich laat overtuigen of zich gedwongen voelt door de ontwikkelingen om zijn broer en zuster te volgen. Hij volgt de voetsporen van zijn vader en wordt eveneens hoedenmaker in Lingen. Hij moet na het overlijden van zijn vader lange tijd de enige zijn geweest in Lingen, want in het Burgerbuch der Stadt Lingen wordt vermeld, dat in 1799 in de stad Lingen 1693 mensen woonden. Er zijn dan onder meer 18 kleermakers en 1 hoedenmaker.

Johann Christoffer trouwt in Lingen op 12-4-1789 met Sophia Franziska Dorothea Sommerwerck, freigeboren, luth. geb.Wagenfeld circa 1764 als dochter van Johann Gottlieb Sommerwerck. Zij is vroedvrouw, welk beroep zij later ook in Nederland zal uitoefenen.

Top   Opmerkingen: