Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.

De oudste zoon van het echtpaar Nonhebel-Hickey, John Abraham Christoffer(1803-1881), gaat op 19-9-1823 naar Utrecht om daar theologie te studeren. Hij wordt op 29-3-1829 beroepen naar Est en staat achtereenvolgens in Nieuw Loosdrecht, Garderen, Anjum, Wemeldinge, Serooskerke en Kesteren. Hij trouwt 18-12-1828 in Utrecht met Johanna Catharina Agatha van der Burg(1807-1893), dochter van Jan Carel van der Burg en Anna Christine Halmers.

Over John Abraham Christoffer wordt in "Levensberichten van Zeeuwen" van P. de la Rue het volgende geschreven:

"Hij stond te Serooskerke(W), toen Koning Willem III op 25 mei 1862 die gemeente bezocht en begroette dien vorst door met zijn gemeenteleden het derde vers van den 134ste Psalm aan te heffen, van welke eenvoudige doch indrukwekkende ontvangst door buitenlandsche dagbladen, als kenmerk van het eigenaardige Zeeuwsche volkskarakter met ophef werd melding gemaakt.(Zie de Stoppelaar, Gedenkboek). Nonhebel was een vroom maar uiterst eenvoudig man, van wiens zonderlinge preekmanier curieuze bijzonderheden in herinnering zijn gebleven."

Van zijn hand zijn in druk verschenen in resp. 1854 en 1859 bij A.Schaafsma te Dokkum

"Bevestigings-rede Ds.J.A.C.Nonhebel, predikant te Anjum, bij het aanvaarden van het dienstwerk van zijn oudsten zoon Johannes Petrus Nonhebel te Heemse Prov.Overijsel 23 April 1854" en
"Bevestigingsrede bij het aanvaarden van het dienstwerk van zijn tweeden zoon Janus Christiaan Karel Nonhebel te Op- en Neer Andel 3 april 1859"

Het echtpaar Nonhebel-van der Burg krijgt 12 kinderen, die op een na allen een redelijke leeftijd weten te bereiken. De oudste twee zonen studeren theologie en ook de vierde zoon Daniel Jacobus volgt de theologiestudie korte tijd. Nummer drie, Abraham Agathus, bezoekt de Geneeskundige School in Middelburg, naderhand gevolgd door Daniel Jacobus en Jacobus Everardus. De laatste verlaat de school reeds spoedig. De twee overige broers, Carel Philippus en Petrus Johannes, blijken niet te gaan studeren. Hoewel zij toch een middelbare school moeten hebben bezocht, want beiden zijn naderhand op een bepaald moment apothekersbediende. Hiervoor is een basiskennis vereist zoals ondermeer latijn en scheikunde1. Carel Philippus behaalt in 1866 zelfs het drogist examen.
De kinderen zijn:

 1. Johannes Petrus(1830-1883), hij studeert theologie in Utrecht en wordt later predikant in Heemse, Vaassen, Middelburg en tenslotte Dordrecht. Hij trouwt met Luthera Anna Agatha Baronesse van Haersolte tot den Doorn. (Hoofdstuk 7)
 2. Janus Christiaan Carel(1831-1893), ook hij studeert theologie in Utrecht en staat op verschillende plaatsen. Hij trouwt met Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland (Hoofdstuk 8).
 3. Abraham Agathus(1833-1890) wordt apotheker. Hij leert het vak bij apotheker Herklots in Middelburg. Hij trouwt met Elisabeth Sterk. (Hoofdstuk 9)
 4. Johanna Christina(1834-1895) trouwt met Johannes van Poelgeest. Hij is ontvanger en naderhand schilder. Zij krijgen een zoon Abraham, die predikant wordt. Deze zoon trouwt met Gijsbertha den Bouwmeester. Ook zij krijgen slechts een zoon, Johannes Adrianus. die geboren in Castricum op 10-12-1900, scheikundig ingenieur wordt.
 5. Daniel Jacobus(1837-1901) wordt masseur. Zijn verhaal volgt in Hoofdstuk 10.
 6. Jane Elisabeth(1839-1903) trouwt met de predikant Hendrik Ver maas. De tak Vermaas volgt in Hoofdstuk 11.
 7. Carel Philippus (1841-1924) wordt winkelier in Alkmaar. Hij trouwt met Risje Honkoop. Zie Hoofdstuk 12.
 8. Jacobus Everardus (1842-1931) is kruidenier in Leimuiden. Hij trouwt met Elisabeth Bonda. Hoofdstuk 13.
 9. Charlotte Catharina Aleida (1846-1915) trouwt met de winkelier Willem Fagginger Auer. Hun nakomelingen worden beschreven in Hoofdstuk 14.
 10. Marie Elisabeth (1847-1888) trouwt in Leimuiden op 27-5-1874 met Hendrik Gerardus Burkunk, op dezelfde dag als haar broer Jacobus Everardus. Hendrik Burkunk is bij zijn huwelijk aannemer. Hij vertrekt met zijn vrouw in 1875 naar Nederlands-IndiŽ. Hij wordt daar benoemd tot opzichter 3de klas bij Waterstaat en de burgerlijke openbare werken. Zij overlijdt in Soerabaya op 15-7-1888. Ten tijde van het overlijden van Maria Elisabeth wordt hij benoemd tot architect 2de klasse. Het huwelijk blijft kinderloos.
  Hij hertrouwt te Fort de Kock op 15-4-1893 met Maria Louisa Theodora Slors.
 11. Petrus Johannes(1850-1896) wordt sergeant ziekenvader bij het KNIL. Hij vertrekt met de "Koningin Emma" op 22-11-1879 naar Nederlands-IndiŽ.
  In 1892 wordt hij toegelaten tot de uitoefening als apothekersbediende der artsenijbereidkunst in Nederlands- IndiŽ. Bij zijn terugkomst uit de Oost woont hij korte tijd bij zijn broer Karel Philippus in Rotterdam.
  Hij trouwt in Amsterdam op 7-2-1895 met Wimke Wopkes van der Hoop. Het huwelijk blijft kinderloos.
 12. Janus Dorotheus Christoforus sterft 3 maanden na zijn geboorte.
Top   Opmerkingen: