Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.

Janus Christiaan Carel (Chris) studeert evenals zijn oudere broer theologie in Utrecht. Hij staat achtereenvolgens in Op- en Neer-Andel, 's-Graveland, Oude Wetering, Muiden, Elburg, Vlaardingen, Woudrichem en Ee (Oost Dongeradeel). Hij trouwt op 5 januari 1865 in Amsterdam met Henriëtte Alexandrine Gerardine Hooft Graafland. Haar broer studeert tegelijk met J.C.K. theologie in Utrecht en dit is wel de aanleiding van de kennismaking.

Ook van zijn hand is een publikatie verschenen. Dit is : "Heeft de Nederlandsche Hervormde Kerk behoefte aan een Formulier van Eenigheid?" Proeve van beantwoording der vraag: "Wat moet de gemeente vooral hare opzieners doen in den tegenwoordigen nood dier Kerk?(1886)".

Naast het verhaal vermeld in het vorige hoofdstuk is er nog een verhaal uit zijn studententijd overgeleverd. Het vermeld niet of zijn broer Jan daar ook bij is. Maar op een avond is hij met een aantal vrienden in een vrolijke bui. Op weg naar hun kamers besluit het stel belletje te trekken, o.a. bij de professor van Chris. Teruggekeerd in zijn kamer kan Chris de slaap niet vatten. Hij heeft spijt van zijn daad. Uiteindelijk besluit hij op te staan (het is nog steeds nacht!) en de professor zijn excuses aan te bieden. Hij komt aan het huis en belt! Het raam gaat open en Chris krijgt een emmer water over zich gegoten. Drijfnat druipt hij af!

Het echtpaar Nonhebel-Hooft Graafland heeft 6 kinderen, van wie er 4 jong sterven.

 1. Maria Anna. Is geboren op 27 november 1865 en sterft 6 maanden oud.
 2. Johanna Catharina Agatha. Zij wordt geboren in Oude Wetering op 7 december 1866 en overlijdt op 3 december 1908 in Avereest. Zij is de enige van de kinderen, die trouwt. Op 24 november 1891 wordt in Ee het huwelijk gesloten met de predikant Bouwe Zoete. Het gezin heeft de volgende standplaatsen Grijpskerke, Augustinusga, Lopik en Oud Avereest.
  Johanna Catharina Agatha is zeer muzikaal. Na de ontvangst van zijn eerste traktement heeft Bouwe Zoete een piano voor haar gekocht. Haar dochter erft haar muzikaliteit.
  Bouwe Zoete blijft na het vroege overlijden van zijn vrouw achter met vier jonge kinderen. Een vijfde kind, een zoon, is dan reeds overleden. Hij is slechts 6 weken oud geworden.
  Na het overlijden van zijn vrouw heeft Bouwe hulp gekregen van zijn zuster Rinske Zoete. Dat werkt uiteindelijk niet en zij vertrekt na acht jaren. Hertrouwen wil Bouwe niet. Maar na het beŽindigen van haar studie op de kweekschool krijgt zijn dochter Trijntje Alagonda een plaats op de school in Avereest. En zij fungeert dan tot haar huwelijk als moeder en predikantsvrouw naast haar werk als onderwijzeres.
  Bouwe is de eerste predikant in de familie Zoete. Zijn vader is aannemer in Harlingen. Bouwe Zoete is oprichter van het Groene Kruis in Avereest en is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij sterft in Utrecht op 7-4-1937.
  De tweede dochter (Henriëtte Alexandrine Gerardine.) uit het huwelijk Zoete-Nonhebel gaat na eerst lerares te zijn geweest werken als pastoraal werkster bij een kerk in Utrecht. Hierbij komt zij in contact met een spastisch jongetje, dat volgens de behandelende artsen tot niets in staat zal zijn. Zij weet met haar doorzettingsvermogen en haar benadering te bewijzen, dat deze jongen over een gezond verstand beschikt en meer kan, dan men denkt. Uit dit contact wordt de mythyl school in Utrecht geboren. Zij wordt benoemd tot Ridder Oranje Nassau.
 3. Hendrik Constantijn. Wordt slechts 4 weken oud.
 4. Jan Christiaan Karel. Overlijdt reeds na 7 weken.
 5. Henriëtte Marie Jeanne (Tante Jet of Tante Jet Muts) (1870-1943). Zij is de tweelingzuster van Jan Christiaan Karel. Zij trouwt niet, maar wordt diakones verpleegster in het Diakonessenhuis in Leiden.
  Voordat zij in Leiden als diakones gaat werken is zij enige tijd wijkdiakones geweest in Middelburg. Zij haalt daar haar verpleegstersdiploma. Na het behalen van dit diploma in Middelburg nodigt haar neef Gijs (hoofdstuk 9) apotheker in Middelburg haar uit. Als beloning krijgt zij een krans en een rondrit door de stad in een open calèche.
  Zij sterft op 73-jarige leeftijd in 1943 in Oegstgeest.
 6. Janus Christiaan Karel. Ook hij sterft jong, 11 maanden oud.
Top   Opmerkingen: