Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk

Abraham Agathus (Bram) (1833-1890) wordt zoals reeds in hoofdstuk 4 gezegd apotheker. Hij schrijft zich in op de geneeskundige school van Middelburg in april 1859 en leert het vak farmacie van apotheker Herklots in Middelburg.
Op 30 juni 1861 wordt hij bevorderd tot apotheker. En in Middelburg zal Abraham Agathus ook zijn apotheek hebben. Na zijn studie heeft hij gedurende een jaar de apotheek van de wed. Marselis in Tholen waargenomen als provisor. Dan heeft hij geluk, want hij kan de goedlopende apotheek overnemen van A.Tak, die in ruste wil gaan. Deze apotheek ligt zeer gunstig in de Kortedelft tegenover de Nieuwstraat.
Na de aanleg van de spoorweg komt er een grote vergulde vijzel aan de gevel. Hij trouwt met Elisabeth Maria Pieternella Sterk (1836-1912), die geboortig is uit Goes. Haar vader is daar winkelier. Abraham Agathus is een zeer gezien persoon in Middelburg en is zeer actief, ondermeer op kerkelijk gebied.

Na het overlijden van Abraham Agathus in 1890 zet zijn weduwe de apotheek voort met behulp van provisors. Dit waren de heren van Rijn, Smeeding, Tinkelenberg en Sytsema. Op 25 juli 1895 wordt de zoon Gijsbregt Kornelis Adriaan tot apotheker bevorderd. Deze gaat met zijn moeder een vennootschap aan tot het uitoefenen van het apothekersbedrijf onder de naam "Wed. Nonhebel en Zoon".

Het echtpaar Nonhebel-Sterk heeft 7 kinderen, waarvan er twee jong overlijden.

 1. Johannes Abraham Christophel, genaamd J.A.C. of Jo (1865-1933). Hij is in feite voorbestemd om in de voetstappen van zijn vader te treden. Hij heeft daar geen zin in en hij maakt nog net het gymnasium af. Zijn vader zet hem in een eigen comestibles zaak in Wemeldinge, maar ook dat wordt niets.
  Hij heeft steeds nieuwe en wilde ideeën en richt ondermeer een zangvereniging op. Hij wordt Heilsoldaat tot ongenoegen van de familie en gaat naar Amsterdam.
  Vandaar trekt hij naar Hilversum, is redacteur van de "Hilversumse Krant".
  Hij richt ook een drukkerij en uitgeverij op "Nonhebel & Co", waar hij zijn aangetrouwde oom Hendrik Vermaas (Hoofdstuk 11), die in 1897 met emeritaat gaat en in Hilversum gaat wonen, in weet te interesseren. Deze drukkerij later genaamd "De Mercuur" gaat na vele omzwervingen eindelijk op in Drukkerij de Boer in Hilversum. Komende van de richting Vinkenveen ziet men deze drukkerij liggen met op een paal het Mercuur teken. Bij zijn overlijden in 1933 bezit Jo nog twee aandelen van de Mercuur. Hij geeft les in verschillende talen, hoewel hij de betreffende landen nooit bezocht heeft en zelf zijn taalkennis nauwelijks in praktijk gebracht heeft. De uitspraak van zijn leerlingen blijkt na afloop van de cursus dan ook steevast bedroevend te zijn. Hij overlijdt ongehuwd in Hilversum in 1933.
 2. Cornelia Adriana (1866-1913). Zij trouwt met de predikant Johannes Willem Drost (1865-1940), wiens moeder een Deetman is, verwant met de familie Deetman vermeld in Hoofdstuk 3. Johannes Willem Drost staat in Kapelle (Biezelinge) en 34 (!) jaar in Wemeldinge.
  Het echtpaar heeft twaalf kinderen, waarvan er twee jong overlijden.
  Cornelia Adriana zelf sterft vrij jong, haar jongste kind is dan slechts 3 jaar!
  Nadat enkele huishoudsters zijn afgeknapt op de problemen van een groot domineesgezin trouwt Johannes Willem tenslotte voor de tweede maal met Maria Johanna Caron. Zij is wijkzuster en helpt het gezin na het overlijden van de moeder. Zij heeft echter een voorwaarde voor zij het huwelijksaanzoek aanvaardt. Zij wil een eigen kamer en haar vriendin, met wie zij samenwoont, moet mee!
  Johannes Willem Drost komt zelf ook uit een groot gezin. Het telt 16 kinderen, waarvan er slechts 8 in leven blijven.
  Het geslacht Drost is lang met Nunspeet verbonden. De vader en grootvader van Johannes Willem zijn beiden bovenmeester van de school geweest. Zijn vader Petrus Jacobus is vernoemd in een van de straatnamen van Nunspeet, omdat hij van grote betekenis is geweest voor dorp en streek. Hij hield ondermeer lezingen over het verleden van Nunspeet.
  In de tijd, dat Johannes Willem Drost in Wemeldinge staat, komt de orgelkwestie naar boven. In 1787 maakt Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge haar testament op. Daarin wordt de kerk van Wemeldinge bedacht met een legaat van zevenhonderd ponden grooten vlaams(/ 4200) en een hofstede. Hierdoor wordt de hervormde gemeente van Wemeldinge plots een rijke gemeente. Er is echter een beding dat de hofstede nimmer verkocht mag worden en dat er geen orgel in de kerk mag komen.
  In 1905 komt een proces op gang dat uiteindelijk zal leiden tot de plaatsing van een orgel. In de loop van de 19e eeuw worden er orgels geplaatst in de omliggende kerken en men vindt dat ook Wemeldinge een orgel in de kerk moet hebben. Er wordt een orgelcomité opgericht dat zich middels circulaires tot de leden van de gemeente richt. Het college van kerkvoogden voelt zich gepasseerd en stuurt een rondschrijven aan de gemeenteleden waaruit een andere mening blijkt. Er ontbrandt een felle strijd die vooralsnog onbeslist blijft. Veel later in 1951 zal de Synode van de Hervormde Kerk na een hernieuwd verzoek het groene licht geven voor de plaatsing van een orgel.
  Een dochter uit het huwelijk Drost-Nonhebel, Hillegonda Josina (1897-1989) zal na de oorlog als weduwe van Willem Brunt enkele malen de directrice van Huize Mooiland tijdens vakantie vervangen (zie onder Gijsbregt hieronder)!
 3. Gijsbregt Kornelis Adriaan (Gijs) (1870-1948). Hij trouwt met Anna Cornelia Sophia Faro(1870-1936), stammend uit een Middelburgs geslacht. Zij hebben twee dochters.
  Hij zet de apotheek van zijn vader voort. Gedurende zijn apothekerschap weet hij evenals zijn vader een goede naam op te bouwen. Hij legt zich voornamelijk toe op bacteriologisch en scheikundig onderzoek. Hieraan zal hij het te danken hebben, dat hij benoemd wordt tot lid van het Zeeuws Geneeskundig Genootschap en hem een plaats wordt aangewezen in de Gezondheidscommissie.
  Ook is hij inventief en een groot organisator. Hij vindt ondermeer een installatie uit, waarbij een belletje overgaat als een baby een natte luier heeft.
  Vooral in Huize Mooiland in Renkum, waar hij zijn laatste levensjaren doorbrengt, leeft hij nog lang in de herinnering voort. Hij nodigt in de oorlogsjaren vaak enkele verpleegsters uit om bij hem een glaasje te drinken. Zelf zit hij in een rolstoel, maar hij heeft alles bij de hand. Voordat er iets ingeschonken wordt moeten wel de gordijnen dicht!
  Dit Huize Mooiland wordt voornamelijk bewoond door oud-Indisch gasten, die, omdat zij vroeger worden gepensioneerd veelal jonger zijn dan Gijsbrecht.
  In 1944 wordt hij door oorlogsgeweld (luchtlanding bij Arnhem) verdreven uit Renkum. Hij weet op de bumper van een melkwagen Dedemsvaart binnen te rijden, waar op dat moment zijn achterneef Pieter van der Sluijs (hoofdstuk 8) als predikant staat.
 4. Johanna Catharina Agatha. Sterft op vijftienjarige leeftijd.
 5. Pieter Marcus. Wordt slechts 10 maanden.
 6. Pieternella Marculina. Sterft in Nieuwveen in 1963.
 7. Adriaan Mathildus. Overlijdt in Heemstede vlak voor de bevrijding in 1945.
  Pieternella Marculina en Adriaan Mathildus zijn op 16 september 1912 bij vonnis van de Arrondissement Rechtbank te Middelburg onder curatele gesteld wegens zwakheid van vermogens.
Top   Opmerkingen: