Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.

Daniël Jacobus (Daan) studeert aanvankelijk theologie in Utrecht (1858), doch gaat in 1863 naar de Geneeskundige School in Middelburg. Hij studeert daar anatomie bij Dr.J.C.de Man. Dr.J.C.de Man is een zoon van Johannes Jansz de Man, die op dezelfde school gedoceerd heeft.
Na de sluiting van deze school in Middelburg in 1866 is Daniël ingeschreven bij de Medische Faculteit van de Universiteit in Amsterdam. Hij is dan assistent der ontleedkunde bij Professor Berlin. Na een jaar is hij niet meer ingeschreven, maar hij vestigt zich als masseur en beschouwt zich als collega van de bekende masseur Doctor Mezger.
Hij vertrekt in 1876 naar Brussel en heeft daar een grote en bloeiende praktijk. Hij is hofmasseur bij de Belgische koning Leopold II. Later, door ongenoegen met de koning, waardoor hij deze althans tijdelijk als patiënt verliest, vindt hij nieuwe mogelijkheden in Londen gedurende "the season" ( dit is het seizoen na de zomer, wanneer de upper ten weer naar London komt voor het theater en concert gebeuren en voor het society-leven). Ook daar mag hij wederom leden van de koninklijke familie tot zijn patiënten rekenen.

Hij trouwt tweemaal. Op 18 maart 1875 in Haarlem met Anna van Waveren. Dit huwelijk wordt na enkele jaren ontbonden.
Hij trouwt voor de tweede maal in Lichtenthal op 6 juli 1889 met Leonie Alice Emilie Caroline de Netzer, dochter van een Pruisische generaal. Volgens de lezing van J.C.de Man in zijn boek "De Geneeskundige School te Middelburg", verlaat zij de echtelijke woning al na korte tijd en keert terug naar Duitsland. Uit de nagelaten brieven van Daniël aan zijn broer Chris (J.C.K.) moet men opmaken, dat zij niet met hem meetrekt gedurende "the season" naar London maar dan naar Duitsland gaat. Wel regelt zij trouw zijn financiën. Volgens de brieven, die hij aan zijn broer Chris stuurt, doet zij dat uitstekend!
Hij blijft kinderloos. Hij is Doctor Honoris Causa van de Medische Faculteit van de Universiteit in New York (1870). Familie verhalen beweren, dat deze doctorsbul gekocht is.

In 1871 maakt Daniël een voettocht over de Alpen samen met zijn vriend Piet Lantink. Hij schrijft hierover een dagboek, dat bewaard is gebleven. Enige achterneven en nichten hebben het verhaal nagetrokken aan de hand van nog beschikbare bezoekersboeken van verschillende berghutten, die worden aangedaan door beide vrienden en het klopt!

De verhalen, die over hem de ronde doen in de familie zijn vele en deze verhalen verschillen al naar gelang de zegsman. In hoeverre deze overgeleverde verhalen waarheidsgetrouw zijn is moeilijk na te gaan, hoewel er steeds een grond van waarheid aanwezig blijkt te zijn.
De nichtjes Vermaas vinden hem eigenlijk een griezel, terwijl de neefjes in wezen met hem dwepen. Zij mogen de paarden mennen en worden meegenomen op spannende tochten.
Het verhaal gaat, dat hij in zijn studenten jaren (Amsterdam of Middelburg) per ongeluk na een vrolijke avond een studiegenoot van de trap laat vallen, een ongeluk met dodelijke afloop. Hij zal dan enige tijd niet in Nederland mogen komen. Dat doet hij toch en hij komt dan in het donker te paard naar de pastorie in Yerseke, waar zijn zwager Hendrik Vermaas predikant is. Zijn zuster Jane Elisabeth staat dan doodsangsten uit, bang, dat hij gegrepen zal worden en de naam van haar man als predikant schade zal lijden.
Voor dit verhaal bij voorbeeld is nooit een bevestiging gevonden, doch J.C.de Man schrijft over hem in Deel I van "De Geneeskundige School te Middelburg" het volgende
" Een paar malen moest de Rechter hem voorzichtigheid aanraden met zijn sterke vuisten, doch dit hinderde niet".
De Belgische Koning verliest hij als patiënt, omdat hij een keer door het lange wachten op Koning Leopold in de antichambre in slaap is gevallen! Echter volgens een andere versie heeft hij na afloop van een massage de koning een klap op zijn billen gegeven dat niet op prijs gesteld werd!
Ook over het hierbij afgebeelde schilderij bestaat een verhaal. Het zou een willekeurige persoon zijn, die erg op hem leek, en het kwam hem passend voor om een geschilderd portret van zichzelf te hebben.
De kinderen van zijn zuster Jane mogen wel eens komen logeren in Brussel.
Het is niet bekend of ook andere neefjes en nichtjes komen logeren, maar door de kinderen Vermaas zijn verschillende verhalen overgeleverd. Hij heeft daar een duur huishouden met koets en personeel. Zijn nichtje Jane E.C. Vermaas (Jeanne) schrijft in haar memoires over haar verblijf in Brussel als ongeveer twaalfjarige. Zij is onder de indruk van het deftige leven en geschokt over het wufte gedrag van vooral de vrouwelijke personen in de omgeving van haar oom. Zij vertelt ontzet, dat zij is uitgenodigd bij een van deze vrouwelijke kennissen om met haar dochtertje van dezelfde leeftijd te komen spelen. Zij wordt echter eerst binnen gelaten in het boudoir en maakt daar onder meer mee hoe deze dame zichzelf inrijgt. Ook vertelt zij, dat zij een keer op een rijtoer van oom de teugels in handen krijgt. Hij gaat dan achterin zitten met Anna de knappe oudere zus van Jeanne, die enkele spannende momenten doormaakt op de bok, die eindigen op een kruispunt, wanneer zij tegen de tram aanbotsen! Het paard heet Leo en wanneer Daan "Leo" roept gaat Leo in galop over!
En van neef Carel Ph. Vermaas komt het verhaal, dat hij met een vriend op bezoek in Londen, een zodanige begroeting krijgt, dat oom zijn vriend bij de kraag vat en over de trapleuning laat hangen. Daarna voert hij de jongens overvloedig met drank, zodat zij al groen zien voor zij aan boord gaan voor de terugreis. In tegenstelling tot de andere passagiers, die op de reis een groene kleur aannemen, herstellen zij zich zeer snel.

Top   Opmerkingen: