Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.

Charlotte Catharina Aleida is de derde dochter uit het gezin Nonhebel-van der Burg. In de familie wordt zij Tante Lot genoemd en het is volgens overlevering nogal rommelig bij haar in huis, maar wel gezellig en gastvrij. Alles kan en iedereen is welkom.
Zij trouwt op 23 mei 1877 in Poortvliet met Willem Fagginger Auer, die weduwnaar is van Elisabeth Johanna Doesburg. Willem is winkelier en heeft een manufacturen-zaak in Middelburg aan de Korte Delft. Deze zaak ligt schuin tegenover de Apotheek van Abraham Agathus Nonhebel! Het pand heet "de Gouden Varken" en Willem heeft dit in 1865 gekocht van de familie Tamson.
Het gezin verlaat Middelburg in 1896 en vestigt zich dan in Hilversum. De familie neemt het huis op Bergweg 10 over van de familie Vermaas (Hoofdstuk 11). En evenals de familie Vermaas houden zij pension. Naderhand in de Koningstraat 24.
Het echtpaar krijgt 5 kinderen, waarvan de oudste bij de geboorte overlijdt.

Het geslacht Auer stamt uit Sennwald St.Gallen in Zwitserland. In 1773 komt Ulrich Auer in Nederlandse militaire dienst. Hij is terecht gekomen in Middelburg en daar sindsdien gebleven. Tot in de negentiende eeuw zijn het voornamelijk winkeliers in zowel Vlissingen als Middelburg. Twee takken bestaan er, waarvan de ene de naam Fagginger, de naam van de tweede vrouw van Ulrich Auer en de stammoeder van deze tak, officieus toegevoegd heeft aan de naam Auer.

De in leven gebleven kinderen van het echtpaar Fagginger Auer-Nonhebel zijn:

 1. Johannes Abraham Christoffer (1882-1964).
  Hij vangt zijn theologi-sche studies aan in Kampen aan de Theologische Hogeschool. Hij emigreert vervolgens in het begin van deze eeuw naar Amerika, waar hij studeert aan het bekende Unitaristische Meadville Seminary in Pennsylvania.
  Dan keert hij op 9 januari 1910 terug naar Nederland naar Harderwijk, waar hij voorganger is van de Protestanten Bond, Vrije Gemeente. Hij vertrekt 3 november 1911 naar in de Protestanten Bond in Harlingen.
  Daar leert hij zijn toekomstige vrouw Johanna Snijder kennen, met wie hij zich verlooft voor zijn vertrek naar Amerika op 13 october 1912.
  Hij trouwt in Pittsburgh na terugkomst in 1912 met Johanna Cornelia Snijder. Het echtpaar heeft drie kinderen, die allen in Amerika gebleven zijn.
  Johanna Cornelia is ridder in de orde van Oranje Nassau.
  Na de oorlog woont het echtpaar enige jaren in Nederland, ondermeer in den Haag en in Wassenaar.
  In 1959 keren zij definitief terug naar de Verenigde Staten.
  Hij zal naast zijn werk als predikant verder studeren. Hij staat ondermeer in Utica, New York, waar hij zijn doctoraal behaalt aan de Universiteit van Cornell. Daarna staat hij als predikant bij de Unitarian kerk in Concord, Massachusetts en vandaar gaat hij naar Belmont, een voorstad van Boston. Hij begint daar les te geven aan de Tufts University en tevens aan de Harvard Divinity school en enkele Harvard "undergraduate courses".
  Omstreeks 1940 wordt hij aangesteld als professor Philosophie en Theologie aan de Harvard Universiteit.
  Na de tweede wereldoorlog komt hij naar Den Haag, waar hij ook colleges geeft.
  Ondanks druk van Amerikaanse zijde heeft hij altijd zijn Nederlandse nationaliteit behouden.
  Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau (1935) en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1947).
  Hun oudste zoon Willem (1914-1985) komt voor korte tijd naar Europa en woont enkele jaren in Nederland. Hij is geoloog / paleontoloog en promoveert op een dissertatie over Micro-paleontologie in Marburg (Duitsland). Na eerst voor Gulf Oil in Venezuela en Nicaragua gewerkt te hebben komt hij in Europa in Duitsland en vervolgens in Nederland. Hier krijgt hij de opdracht een evaluatie te maken van de Noordzee-olie.
 2. Ulricha Maria (1883-1958).
  Zij blijft ongetrouwd en overlijdt in Haarlem op 3-2-1958.
 3. Willem (1886-1952).
  Ook hij emigreert naar Amerika, aangestoken door het succes van zijn broer. Hij vertrekt waarschijnlijk rond de tijd, dat zijn broer in 1912 terugkeert naar Amerika.
  Hij heeft zijn toekomstige vrouw, Jenneke Adriana Maria Langeveld, enkele malen ontmoet voor zijn vertrek. Per brief weet hij haar te overtuigen hem te trouwen en naar Amerika te komen. Zij trouwen in het begin van de Eerste Wereldoorlog in Haarlem op 21 october 1915. Hij moet daarvoor zijn overgekomen uit Amerika in oorlogstijd. Zij vertrekken kort daarna naar Pittsburgh. Hun eerste dochter wordt in Pittsburgh geboren in 1918. Zij hebben een zoon en een dochter.
  Willem studeert in Amerika en wordt sportleraar. Het grootste gedeelte van zijn carrière brengt hij door in Cleveland,Ohio.
 4. Elisabeth Johanna (Lisa) (1888-1982).
  Zij is de enige van het gezin, die de naam Fagginger niet kan toevoegen aan haar naam. De betreffende ambtenaar bij de aangifte is nogal precies en stelt, dat Fagginger geen meisjesnaam is. Op dat moment is blijkbaar officiëel de familienaam nog Auer.
  Zij blijft ongetrouwd en woont jaren in Hilversum, waar zij vaak naar Villa Jeanne op de Vaartweg trekt en daar ook af en toe verblijft bij haar nichten Jeanne Muller-Vermaas en Christien Vermaas.
  Zij is huishoudster en zal op het laatst van haar leven in Bloemendaal het huishouden doen bij een antiquair, de heer Romein.
  Naast het huishouden helpt zij ook in de zaak in Haarlem. Op de dagen dat zij helpt in de winkel rijdt zij mee achter op de motor van de antiquair. Zij is dan al ruim tachtig jaar!
  Het verhaal gaat, dat zij een keer zoek is op de Vaartweg. Het is in de tijd, dat op de Vaartweg een aantal kinderen wonen van ouders, die in Nederlands-IndiŽ verblijven. Eén van hen heeft een rijke fantasie en weet iets van het occulte. Zij wordt uiteindelijk aangetroffen in de "donkere kamer" (zie Hoofdstuk 15 onder Vaartweg 53/55), waar Charley wierook aansteekt voor een occulte "happening". Lisa kijkt in stille verering toe!
Top   Opmerkingen: