Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

Literatuurlijst

F.de Bas
Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. Dl.2. blz.258 e.v. Roelants, Schiedam 1889

N.Basenau-Goemans
Het doel bereikt. Uitg.Ploegsma-Amsterdam 1942

J.C.Boogman & S.Oosterhaven
Geschiedenis van Doetinchem. De Walburg Pers. Oudheidkundige Kring.

Jacob de Brauw
Mijne Emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799-1802.
N.van der Monde, Utrecht 1837

J.W.Drost sr.
Uit het verleden van de familie Drost. Privé uitgave. Zutphen 1980.

Rob van Ginkel
Elk vist op zijn tij. Een Historisch-antropologische studie van een Zeeuwse maritieme gemeenschap. Yerseke 1870-1914.
De Walburg Pers. 1991 ISBN 906011 716 6

Mevr.A.Grothe-Twiss
Grans leven verteld aan Victor. Handschrift aanwezig in Streekarchief voor het Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
Mevr.A.Grothe-Twiss
Indrukken van mijn reis naar Amerika voor mijn vrienden opgeschreven. Privé uitgave. Ingebonden in voorgaand handschrift.

Ds. G.Hamoen
350 jaar Meteren en Est

G.J.Lepoeter
Kerk in Perspectief. Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge. Kapelle/Wemeldinge 1989

Dr.J.C.de Man
De Geneeskundige School te Middelburg. Hare Lectoren en Leerlingen.
De Provinciale School 1825-1854, Deel 1. De Geneeskundige School 1854-1866, Deel 2.

Jeanne E.C.Muller-Vermaas
Mijn herinneringen 1874-1963. Handschrift in bezit bij samenstellers. idem 3 dagboekjes over de jaren 1891-1893. Handschriften in bezit bij samenstellers.

Emil Ernst Ploss
Ein Buch von alten Farben. Moos & Partner, München, ISBN 3 - 89164 - 060.9

Dr.Hermann Schröter
Das Bürgerbuch der Stadt Lingen. 1602-1809. Staatsarchivrat Verlag R. van Acken, Lingen 1953

P. de la Rue
Levensberichten van Zeeuwen 1888

Mr.J.H.de Stoppelaar
Willem III in Zeeland. J.C. & E.W.Altorffer, Middelburg

Walter Tenfelde
Album Studiosorum Academiae Lingensis 1698-1819. Lingen(Ems) 1964. Heft 10 der Schriftenreihe "Die Lingener Heimat". Des Bürgersöhne-Aufzuges "Die Kivelinge" Gesamtherstellung: R.van Acken Lingen (Ems)

Ds.G.van der Zee
Kerkgeschiedenis van Vaassen. Drukkerij Hooiberg Epe

Dr.D.A.Wittop Koning
Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland, K.N.M.P. s'-Gravenhage. De Tijdstroom Lochem/Gent 1986, ISBN 90 - 352-4142-1

Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
J.H.Kok Kampen 1978

Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. deel 1918

Encyclopedie van Zeeland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap.

Notulen van het Collegie van Justitie van Veere(nov-dec 1797).

Resolutien van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas(apr-mei 1799).

Armamentaria afl. 10 blz. 25 e.v. H.Ringoir - Het ontstaan van de Hollandse Brigade in Engelse Dienst 1799-1802. Dr.F.G.de Wilde - De uniformen van de Hollandse Brigade in Engelse Dienst 1799-1802

De Navorscher 1871 blz 393/4 Notitie van Hr.Bodel Nijenhuis

De Navorscher 44e jaargang 1894. M.G.Wildeman - De Hollandsche Brigade op Wight

De Wapenheraut 6e jaargang 1902. H.J.Koenen - Orangistische jongelieden in Engelschen Dienst

Krantenknipsels uit "Hampshire Chronicle" van 1800 Public Record Offices - Kew. Letters and records from the War Department relating to the Dutch Brigade. Also amongst those "Pay lists".

Gulden Boek der Gemeente Hilversum. Mededelingen van het Museum voor het Gooi en Omstreken. 1955.

Top   Opmerkingen: