Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

Top

PARENTEEL.
Parenteel Johann Christoffer Nonhebel

I. JOHANN CHRISTOFFER NONHEBEL, ged. Schlüchtern 9-4-1715, Hoedenmaker, overl. Lingen 24-6-1774, zn. van JOHANNES NONHEBEL, Färber, en ANNA GERTRAUTHE SCHAFFER, tr. Bramsche 2-11-1752 ANNA MARIA ELISABETH BRO(L)MANS, ged. Bramsche 25-6-1725, dr. van RUDOLPH BROMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANN RUDOLF NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 14-10-1754, overl. Lingen 11-3-1757.
 2. JOHANN CHRISTOPHER NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 8-6-1756 volgt IIa.
 3. JOHANN PETER NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 30-7-1758, volgt IIb.
 4. ANNA CATHARINA ELISABETH NONHEBEL, geb. Lingen ca. 1763, overl. Amsterdam 14-7-1806, ondertr. Amsterdam 28-5-1795 ABRAHAM SCHOONEBOOM, ged. Amsterdam 18-10-1754, Schoenmaker overl. Amsterdam 13-1-1837, zn. van FREDERIK SCHOONEBOOM en JOHANNA van DIJK.
 5. JOHANN JACOB NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 2-4-1765, overl. Lingen 3-6-1767.
IIa.
Top
JOHANN CHRISTOPHER NONHEBEL, ged.(ned.ger.) Lingen 8-6-1756, Hoedenmaker, overl. Ede 5-6-1810, tr. Lingen 12-4-1798 SOFIA FRANCISCA DOROTHEA SOMMERWERCK, geb. Wagenfeld ca. 1764,Vroedvrouw, overl. Harderwijk 22-6-1832, dr. van JOHANN GOTTLIEB SOMMERWERCK.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA CATHARINA SOPHIA NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 21-2-1790, overl. Lingen 14-5-1792.
 2. JOHANN PETER NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 3-3-1792, Kantoorbediende, overl. Amsterdam 20-2-1819.
 3. DOROTHEA ELISABETH CHARLOT NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 2-4-1795, volgt IIIa.
 4. CHRISTOPHER JACOB NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 3-2-1798, overl. Ede 30-9-1813.
 5. ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 23-9-1801, volgt IIIb.
IIIa.
Top
DOROTHEA ELISABETH CHARLOT NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 2-4-1795, overl. Harderwijk 5-7-1864, tr. Harderwijk 5-6-1834 EVERT VISCH, geb. Harderwijk 9-2-1811, Kleermaker, overl. Harderwijk 11-4-1872, zn. van JOHANNES EVERTS VIS en ANNETJE van BEEK.
Uit dit huwelijk:
 1. DOROTHEA ANNA VISCH, geb. Harderwijk 5-12-1835, volgt IVa.
IVa.
Top
DOROTHEA ANNA VISCH, geb. Harderwijk 5-12-1835, overl. Bussum 14-3-1909, tr. Harderwijk 19-8-1862 PETER DEETMAN, geb. Elburg 10-4-1837, Predikant, overl. Haarlem 19-10-1911, zn. van GERBRAND DEETMAN en LUBBERTJEN BEERTSEN van de KERK.
Uit dit huwelijk:
 1. EVERT DEETMAN, geb. IJsselmuiden 9-3-1864, volgt Va.
 2. LUBBERDINA DEETMAN, geb. Capelle 15-7-1866, overl. Klundert 14-10-1866.
 3. DOROTHEA ELISABETH CHARLOTTE DEETMAN, geb. Klundert 29-5-1868, Verpleegster.
 4. GERBRAND DEETMAN, geb. Reitsum 14-11-1871, volgt Vb.
 5. LUBBERDINA JOHANNA BERNARDINA DEETMAN, geb. Nijkerk 22-4-1874, volgt Vc.
 6. Dr.Mr.JOHANNES BERNARDUS DEETMAN, geb. Nijkerk 3-9-1876, Jurist, advocaat, griffier gerechtshof Amsterdam, overl. Amsterdam 11-5-1922, tr. Amsterdam 6-6-1907 MARIA JOHANNA VERSPRILLE, geb. Utrecht 31-5-1875, dr. van LIEVEN VERSPRILLE en CATHARINA MARIA WILLEMINA WILLOO VERSPRILLE.
 7. DOROTHEA ANNA PETRONELLA DEETMAN, geb. Amsterdam 25-2-1883, overl. Amsterdam 26-5-1883.
Va.
Top
EVERT DEETMAN, geb. IJsselmuiden 9-3-1864, Adjudant onderofficier, kwartiermeester KNIL, overl. Amsterdam 1-9-1910, tr. MAARTJE RUMONDOR, geb. Menado 3-1-1871.
Uit dit huwelijk:
 1. PETER ADOLF SJOERD DEETMAN, geb. Marabahan 4-5-1888, volgt VIa.
 2. DOROTHEA ANNA DEETMAN, geb. Malang 12-6-1890, Empl.Fuchs en Rens, Batavia, overl. Breda 14-3-1973.
 3. DOROTHEA ELISABETH CHARLOTTE DEETMAN, geb. Malang 6-12-1892 overl. Alphen a/d Rijn 3-6-1970, tr. (1) Makassar 16-6-1916 Huwelijk ontbonden Makassar 1934 KARL CORNELIS WILHELM SCHMIDT, geb. Makassar 9-11-1894, tr.(2) Bandoeng 17-5-1954 EMIL ALPHONSE HORSTINK, geb. Garoet 25-9-1894, begr. Wedr. Charlotte Hillegonda Eugenie Ungerer, zn. van JOHANNES WILHELMUS HORSTINK en HENDRIKA ANTOINETTE van HEMERT.
 4. GERBRANT DEETMAN, geb. Batavia 19-10-1894.
 5. EVERT DEETMAN, overl. Batavia 24-2-1895.
 6. JOHAN BERNHARD MAARTEN GODFRIED OTTO DEETMAN, geb. Meester Cornelis 22-3-1896, volgt VIb.
 7. EVERT FLORIS ARNOLD MAURITS JOHAN DEETMAN, geb. Meulaboh 5-9-1897, Ambt. 2e Kl. Invoer & Acc, overl. Amsterdam 13-10-1958, tr. Amsterdam 12-2-1947 DOROTHEA ANNA CHARLOTTE SOPHIA WITT, geb. Keulen 27-2-1911, overl. Amsterdam 26-10-1995, dr. van EVERARDUS WITT, Directeur Chem. Fabriek Kampen, en LUBBERDINA JOHANNA BERNARDINA DEETMAN (zie Vc).
 8. GERBRAND KAREL ERNST DEETMAN, geb. Taroetoeng 3-11-1898, volgt VIc.
 9. HERMINA MARIA AGNES MAARTJE DEETMAN, geb. Tapanoeli 5-1-1901, volgt VId.
 10. FRANS REINDER COENRAAD SIMON DEETMAN, geb. Kota Radja 13-6-1902, volgt VIe.
 11. OTTOLINI IRENE DEETMAN, geb. Magelang 5-2-1905, overl. Magelang 5-9-1905.
 12. LUBERTINA ALEIDA NORA IRENE FLORENCE DEETMAN, geb. Ngawi 9-11-1906, volgt VIf.
VIa.
Top
PETER ADOLF SJOERD DEETMAN, geb. Marabahan 4-5-1888, Onderlt. inf. KNIL, overl. Pakan Baroe 4-8-1945 (krijgsgevangene) tr. Kota Radja 17-11-1923 HERMINE ALBERTINE SIMON, geb. Fort de Kock 24-1-1904, dr. van EDUARD HERMANUS SIMON en ADOLPHINA MARIA THEUVENET.
Uit dit huwelijk:
 1. ADOLPHINE MAARTJE DEETMAN, geb. Batavia 12-8-1924, overl. Tilburg 29-9-1988, tr. Batavia 17-9-1947 EVERT LODEWIJK PASMAN, geb. Batavia 24-4-1924, Leraar technische school, overl. Oss 2-4-1973, zn. van CH.J. PASMAN en E.C. POOL.
 2. DOROTHEA CHARLOTTE HERMIENE DEETMAN, geb. Batavia 28-4-1926 tr. Batavia 7-7-1948 RUDOLF JAN KOENE, geb. Batavia 19-6-1922, Directeur Salemba B.V..
 3. LILY ANNIE DEETMAN, geb. Batavia 27-5-1927, tr. Batavia 20-3-1947 HENDRIK PETER ADRIAAN LASUT, geb. Batavia 31-10-1922, Secr. VIGI, staffunctionaris Schadeverzekeringsmij Providentia, zn. van WILLEM ALEXANDER BERNARDUS LASUT en WILHELMINA CORNELIA WESTERKAMP.
 4. EVERT EDUARD PETER DEETMAN, geb. Batavia 11-8-1933, overl. Batavia 3-1-1949.
 5. ADOLF ANTHONY DEETMAN, geb. Batavia 14-5-1939, Proces-ingenieur AKZO-Chemie, tr. Hengelo 15-7-1962 MARIA MAGDALENA van CLEEF, geb. Soerabaja 14-3-1947.
 6. YVONNE DEETMAN, geb. Batavia 14-5-1939, tr. Liechtenstein 15-10-1966 NIKLAUS ANTON LOCHER, geb. Walenstadt/Sarganz, Werkzaam Rijksverkeerpolitie Kanton Zürich, zn. van KASSIAN BEAT FERDINAND LOCHER en DOROTHEA VOGT.
VIb.
Top
JOHAN BERNHARD MAARTEN GODFRIED OTTO DEETMAN, geb. Meester Cornelis 22-3-1896, Kashouder, overl. Singapore 11-8-1946, tr. Bandoeng 5-11-1926 EMERLING LOUISE HILLING, geb. Solo 25-7-1907
Uit dit huwelijk:
 1. EVERT RUDOLF DEETMAN, geb. Bandoeng 17-9-1927, tr. MARCELLA RAKERS, geb. 31-12-1928, overl. 27-5-1992.
 2. LOUIS JOHAN FREDERIC DEETMAN, geb. 's-Gravenhage 3-4-1932, tr. HELENA CONSTANCE ZELDERS, geb. 25-9-1937.
VIc.
Top
GERBRAND KAREL ERNST DEETMAN, geb. Taroetoeng 3-11-1898, Contr. 1e Kl PTT., overl. Fukuoka 13-1-1944 krijgsgevangene), tr. Bandoeng 4-8-1937 ELSA JOHANNA AUGUSTA SCHIMPF, geb. Magelang 16-5-1905, overl. 's-Gravenhage 6-3-1981, dr. van HERMAN SCHIMPF en ANGENITA MINTJE.
Uit dit huwelijk:
 1. HUIBERT DEETMAN, geb. Malang 27-10-1934, Bibliothecaris, tr. Harderwijk 5-2-1965 SARAH JOAN WESTERHUIS, geb. Zeist 8-10-1941.
 2. PETER FRIEDRICH EVERT DEETMAN, geb. Amsterdam 15-4-1938, overl. Rotterdam 16-3-1989, tr. Rotterdam 25-7-1963 HENDRIKA MARIA van den BOSCH, geb. Amsterdam 15-4-1938.
 3. ILSE DEETMAN, geb. Malang 10-4-1940, tr. 's-Gravenhage 20-5-1968 WILLEM van der BEEK, geb. Scheveningen 12-7-1917.
VId.
Top
HERMINA MARIA AGNES MAARTJE DEETMAN, geb. Tapanoeli 5-1-1901, Typiste, overl. San José (Cal) 5-1-1983, tr. Batavia 24-12-1926 LEONARDUS FLORIS MULDER, geb. Lonthoir (Banda-Neira) 24-5-1899, Topograaf, overl. San José (Cal) 24-1-1976.
Uit dit huwelijk:
 1. EVERT PETER MULDER, geb. Makassar 27-4-1929, Konstrukteur.
 2. MAARTJE DOROTHEA CHARLOTTE LUBBERTINA MULDER, geb. Salatiga 29-6-1931, tr. FRED OVERBEEK BLOEM.
 3. HERMINE LEONARDINE MULDER, geb. Salatiga 16-6-1934, tr. MARTIN HERBER.
 4. VICTOR MULDER, geb. Salatiga 14-2-1937, Air-mapping surveyor.
 5. COENRAAD SIMON MULDER, geb. Salatiga 17-7-1938, Project engineeer, tr. DYLIS HOLMES.
VIe.
Top
FRANS REINDER COENRAAD SIMON DEETMAN, geb. Kota Radja 13-6-1902 Empl. KPM, overl. 's-Gravenhage 6-8-1965, tr. Malang 4-4-1941 DOROTHÉA DUMAS, geb. Djombang 14-5-1908.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIJKE DOROTHÉA DEETMAN, geb. Malang 30-3-1942, tr. H. van den PAVERT.
 2. JAN HENDRIK PETER DEETMAN, geb. 's-Gravenhage 21-10-1947.
VIf.
Top
LUBERTINA ALEIDA NORA IRENE FLORENCE DEETMAN, geb. Ngawi 9-11-1906, overl. Breda 26-5-1979, tr. Soerabaja 26-5-1928 HENRI PIÈRRE BECKMAN LAPRÉ, geb. Neira 15-4-1902, overl. Haroekoe 6-10-1943.
Uit dit huwelijk:
 1. ROBERT BECKMAN LAPRÉ, geb. Djokjakarta 23-2-1935.
 2. FERDINAND BECKMAN LAPRÉ, geb. Malang 28-4-1941, tr. Breda 27-10-1961 U.G.M. van ZWIETEN.
Vb.
Top
GERBRAND DEETMAN, geb. Reitsum 14-11-1871, Tandarts, overl. Utrecht 21-2-1918, tr. Rotterdam 11-2-1904 WILLEMINA FREDERIKA de GELDER, geb. Amsterdam 27-7-1882, Tandheelkundige, overl. Voorburg 18-4-1972, dr. van ADRIANUS JOHANNIS de GELDER en MARIA ARNOLDINA van GROEN.
Uit dit huwelijk:
 1. PETER ADRIANUS DEETMAN, geb. Watergraafsmeer 6-1-1905, volgt VIg.
 2. GERBRAND DEETMAN, geb. Amsterdam 25-1-1911, volgt VIh.
VIg.
Top
PETER ADRIANUS DEETMAN, geb. Watergraafsmeer 6-1-1905, Loodgieter, overl. Voorburg 3-8-1975, tr. Rotterdam 16-4-1936 MARIA de BRUIJN, geb. Rotterdam 16-9-1906, overl. Voorburg 17-7-1984, dr. van DIRK MERINUS CHRISTIAAN de BRUIJN en MARIA den OUTER.
Uit dit huwelijk:
 1. GERBRAND DEETMAN, geb. Rotterdam 18-11-1937, tr. BONNIE STULL.
 2. MARIA DEETMAN, geb. Rotterdam 3-3-1941, tr. J.H. BOONE.
 3. WILLEMINA FREDERIKA DEETMAN, geb. Rotterdam 17-5-1942.
 4. PETER ADRIAAN DEETMAN, geb. Rotterdam 29-12-1946.
VIh.
Top
GERBRAND DEETMAN, geb. Amsterdam 25-1-1911, Tandarts, overl. Heemstede 16-5-1988, tr. Utrecht 28-9-1939 EDZELINA ZWAANTINA TONKENS, geb. s'-Graveland 16-6-1914, dr. van ISAAC TONKENS en ZWAANTINE van der LAAN.
Uit dit huwelijk:
 1. Dr.Ir.EGBERTUS DEETMAN, geb. 's-Gravenhage 10-6-1941, Wetenschappelijk medewerker maritieme techniek Technische Universiteit Delft, tr. MARIA PRAH, geb. Celje 2-2-1942.
 2. PETER ADRIAAN DEETMAN, geb. 's-Gravenhage 22-5-1943, overl. Haarlem ca. 10-8-1996, begr. 19-8-1996.
 3. EDZARD GERBRAND DEETMAN, geb. 's-Gravenhage 28-6-1944, tr. HENNEKE JELTES, geb. Haarlemmerliede 2-8-1944.
Vc.
Top
LUBBERDINA JOHANNA BERNARDINA DEETMAN, geb. Nijkerk 22-4-1874, overl. Opladen 13-9-1950, tr. Haarlem 1-12-1910 Huwelijk ontbonden Amsterdam 23-01-1912 EVERARDUS WITT, geb. Oude Pekela 21-12-1887, Directeur Chem.Fabriek Kampen, overl. Kampen 8-8-1951.
Uit dit huwelijk:
 1. DOROTHÉA ANNA CHARLOTTE SOPHIA WITT, geb. Keulen 27-2-1911, overl. Amsterdam 26-10-1995, tr.(1) Amsterdam 12-2-1947 EVERT FLORIS ARNOLD MAURITS JOHAN DEETMAN, geb. Meulaboh 5-9-1897, Ambt. 2e Kl. Invoer & Acc, overl. Amsterdam 13-10-1958, zn. van EVERT DEETMAN, Adjudant onderofficier, en MAARTJE RUMONDOR (zie Va), tr.(2) HERMAN HESSELS, geb. ca. 1895, overl. Amsterdam 1995.
IIIb.
Top
ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, ged. (ned. ger.) Lingen 23-9-1801, Bakker, overl. Marken 30-5-1837, tr.(1)
Kind(eren):
 1. ABRAHAM NONNEBEL, geb. Amsterdam 2-1-1818, Venter, overl. Weesp 23-12-1880.
ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, tr.(2) Amsterdam 26-10-1825 JOHANNA PASMAN, ged.(ned. ger.) Amsterdam 13-5-1791, overl. Edam 29-8-1828, dr. van JOHANNES PASMAN en HENDRINA VERBRUGGEN.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Edam 29-8-1828, volgt IVb.
ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, tr.(3) Marken 2-10-1831 MARGARETHA ELISABETH RICHTER, geb. Amsterdam 15-1-1797, overl. Marken 17-12-1836, dr. van JOHAN GEORG CHRISTOF RIGTER en ELISABETH GROTEN.
Uit dit huwelijk:
 1. THEODOR CHARLES NONHEBEL, geb. Marken 29-11-1832, Schoenmaker, overl. Amsterdam 22-7-1894, tr. Amsterdam 9-1-1867 HILLECHIEN van der HULST, geb. Meppel 4-5-1828, overl. Amsterdam 29-10-1902, dr. van GERRIT van der HULST en ROELOFIEN HANS.
 2. MARGARETHA ELISABETH NONHEBEL, geb. Marken 29-11-1832, overl. Marken 27-1-1834.
 3. MARGARETHA ELISABETH NONHEBEL, geb. Marken 28-4-1834, overl. Marken 27-1-1838.
 4. JACOB KLAAS NONHEBEL, geb. Marken 5-7-1836, overl. Amsterdam 8-11-1843.
IVb.
Top
JOHANN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Edam 29-8-1828, Kleermaker, overl. Harderwijk 19-10-1862, tr. Ermelo 23-5-1856 KEE-REINE RUVEKAMP, geb. Hoevelaken 28-11-1830, overl. Amsterdam 24-12-1902, dr. van JAN RUVEKAMP en JANNA CORNELIA VUURMANS.
Uit dit huwelijk:
 1. THEODORUS JOHANNES NONHEBEL, geb. Amsterdam 23-2-1857, volgt Vd.
 2. JOHANNA NONHEBEL, geb. Harderwijk 25-4-1859, volgt Ve.
 3. ABRAHAM CHRISTOFFEL NONHEBEL, geb. Harderwijk 23-8-1860, volgt Vf.
 4. JOHANNA NONHEBEL, geb. Harderwijk 11-11-1861, overl. Hoorn 11-11-1868.
 5. JOHANNES CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Harderwijk ca. 17-3-1863 overl. Harderwijk 6-11-1863.
Vd.
Top
THEODORUS JOHANNES NONHEBEL, geb. Amsterdam 23-2-1857, Conciërge Stadtheater, overl. Amsterdam 21-12-1921, tr. Amsterdam 14-8-1890 CORNELIA SMITS, geb. Hoorn 20-11-1862, overl. Amsterdam 29-3-1938, dr. van JOHANNES HENDRIK SMITS en ELISABETH KROUWEL.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 10-1890, overl. Amsterdam 29-12-1890.
 2. JOHANNES HENDRIKUS NONHEBEL, geb. Nieuwer Amstel 25-11-1891 volgt VIi.
 3. JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-2-1895, volgt VIj.
 4. CORNELIA ELISABETH NONHEBEL, geb. Amsterdam 29-3-1899, overl. 19-3-1938.
VIi.
Top
JOHANNES HENDRIKUS NONHEBEL, geb. Nieuwer Amstel 25-11-1891, Procuratiehouder Goldschmidt ∓ Zonen, koffie en thee., overl. Oegstgeest 25-9-1976, tr. Cassel 17-9-1921 HEDWIG MINNA MARIA KRAUWEL, geb. Cassel 9-2-1890, overl. Amsterdam 4-10-1966.
Uit dit huwelijk:
 1. HEDWIG CORNELIA NONHEBEL, geb. Amsterdam 18-2-1925, tr. Amsterdam 7-6-1952 HENDRIK NICOLAAS HANSEN, geb. Zutphen 29-8-1926, Cryptoloog Centr. Militaire Inlichtingen Dienst, General Manager West Afrika & Directeur Lijnvaart Holland West Afrika Lijn, Directeur Lijndienst Kon. Nedlloyd., zn. van HENRI JUAN HUGO OTTO FELIX HANSEN en CHRISTINA JOHANNA ALETTA van OORT.
VIj.
Top
JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-2-1895, Burolist Stadtheater, overl. Amsterdam 8-10-1982, tr.(1) Amsterdam 25-1-1934 LUCRETIA HENDRIKA TEKKE, geb. Amsterdam 3-7-1899, overl. Amsterdam 2-7-1942.
JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, tr.(2) Amsterdam 23-8-1944 MAARTJE VERMAAK, geb. Amsterdam 4-9-1917.
Uit dit huwelijk:
 1. ANJA ARNOLDINA NONHEBEL, geb. Amsterdam 10-4-1949, Adm. medewerker AMC, overl. Amsterdam 30-1-1999, tr. Amsterdam 2-3-1973 Huwelijk ontbonden 16-11-1973 HENDRIK FOPPO DYCKEMA, geb. Amsterdam 27-3-1941.
Ve.
Top
JOHANNA NONHEBEL, geb. Harderwijk 25-4-1859, overl. Amsterdam 23-9-1925, tr. Amsterdam 21-6-1888 JOHANNES SLINGERLAND, geb. Amsterdam 20-7-1859, Kantoorbediende, overl. Amsterdam 7-7-1918 zn. van HENDRIK SLINGERLAND en ANNA GEERTRIJDA KRAFT.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES SLINGERLAND, geb. Amsterdam 8-6-1891.
Vf.
Top
ABRAHAM CHRISTOFFEL NONHEBEL, geb. Harderwijk 23-8-1860, Sigarenmaker, overl. Utrecht 3-2-1917, tr. Amsterdam 10-6-1886 HERMINA CECILIA POOLMAN, geb. Amsterdam 25-1-1867, overl. Amsterdam 1-1-1904, dr. van HENDRIK POOLMAN en JEANETTE BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
 1. KEETJE REINA NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-11-1886, volgt VIk.
 2. HENDRIK NONHEBEL, geb. Amsterdam 14-3-1889, Brouwerij arbeider, overl. Weesp 15-3-1974, tr.(1) Amsterdam 21-7-1915 VERONICA STUSTER, geb. Amsterdam 16-8-1891, overl. Amsterdam 4-1-1957, dr. van JOANNES BERNARDUS STUSTER en STEINTJE SMIT, tr.(2) Amsterdam 20-11-1970 JACOBA FABER, geb. Amersfoort 15-12-1902.
 3. JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 3-9-1890, volgt VIl.
 4. ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, geb. Amsterdam 30-10-1892, volgt VIm.
 5. JEANETTE NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-10-1896, volgt VIn.
 6. THEODORUS JOHANNES NONHEBEL, geb. Amsterdam 14-10-1898, volgt VIo.
 7. HERMINA CECILIA NONHEBEL, geb. Amsterdam 18-12-1899, overl. Amsterdam 23-10-1900.
 8. JOHANNES MATTHIJS NONHEBEL, geb. Amsterdam 26-10-1902, overl. Amsterdam 20-12-1903.
VIk.
Top
KEETJE REINA NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-11-1886, overl. Bergen 8-7-1969, tr. Amsterdam 10-6-1909 DIRK RIJNEKE, geb. Rotterdam 14-6-1885, overl. Amsterdam 27-12-1949, zn. van MARINUS CHRISTIAAN RIJNEKE en IDA KURPERSHOEK.
Uit dit huwelijk:
 1. MARINUS CHRISTIAAN RIJNEKE, geb. Amsterdam 19-4-1910, overl. 1956.
 2. HERMINA CECILIA RIJNEKE, geb. Maarssen 12-2-1915, tr. 13-10-1937 WILLEM ADOLF van ZALINGEN, geb. 1903, overl. 1945.
 3. IDA RIJNEKE, geb. Rotterdam 24-10-1916, tr. 20-11-1942 CHRISTIAAN WILLEM VERMEIJS, geb. 1901, overl. 1972.
VIl.
Top
JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 3-9-1890, Machinist, overl. Amsterdam 9-3-1977, tr. Amsterdam 24-7-1918 METJE van de HAAR, geb. Ede 22-11-1884, overl. Utrecht 2-5-1960, dr. van WILLEM LUBERT van de HAAR en MAARTJE van den BRINK.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA CHRISTINA NONHEBEL, geb. Amsterdam 1-1916, overl. Amsterdam 27-9-1918.
 2. JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Amsterdam 6-1-1923, tr.(1) Amsterdam 4-5-1950 JOHANNA ANTONIA van der VEGT, geb. Amsterdam 18-4-1920, tr.(2) Beverwijk 27-6-1975 BARBARA MARIA STRAVERS, geb. Beverwijk 30-4-1927.
VIm.
Top
ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, geb. Amsterdam 30-10-1892, Sergeant 1e kl KNIL, sigarenmaker, transportarbeider, overl. Beverwijk 20-8-1967, tr. Beverwijk 27-3-1930 ARNOLDA JOHANNA van den HAM, geb. Culemborg 4-11-1902, overl. Beverwijk 20-12-1981, dr. van DANIËL van den HAM en MARIA van der WINKEL.
Uit dit huwelijk:
 1. ABRAHAM CHRISTOPHER NONHEBEL, geb. Beverwijk 15-7-1930, tr. 23-8-1957 GEERTRUIDA BLOM, geb. 6-10-1932.
VIn.
Top
JEANETTE NONHEBEL, geb. Amsterdam 8-10-1896, overl. Weesp 19-3-1986, tr. Amsterdam 18-5-1922 GERRIT LOUIS WISSINGH, geb. Amsterdam 29-5-1893, Vertegenwoordiger, overl. Ermelo 28-3-1973 zn. van GERRIT ADAM WISSINGH en LOUISE MARIA WILHELMINA STEGMAN.
Uit dit huwelijk:
 1. JEANETTE WISSINGH, geb. Amsterdam 10-1-1925, tr. Amsterdam 13-10-1960 K. de JONG.
 2. GERDA WISSINGH, geb. Amsterdam 30-1-1928, tr. Amsterdam 15-11-1957 BRAM JANSEN, geb. 16-12-1925.
VIo.
Top
THEODORUS JOHANNES NONHEBEL, geb. Amsterdam 14-10-1898, Verzekeringsinspecteur, overl. Haarlem 8-2-1949, tr. Beverwijk 2-9-1926 GRIETJE KLUFT, geb. Wijk aan Zee 10-9-1899, overl. Haarlem 28-5-1953, dr. van DIRK KLUFT en JANNETJE RETEL.
Uit dit huwelijk:
 1. DIRK NONHEBEL, geb. Beverwijk 10-9-1929, Chemisch-technicus tr. Beverwijk 23-12-1959 JEANNETTE FANNY CATHÉRINE van WINGERDEN, geb. Beverwijk 26-5-1938.
 2. JANNETJE NONHEBEL, geb. Beverwijk 20-12-1931, tr. Beverwijk 25-8-1960 ANTONIUS GERARDUS TERVOORT, geb. Beverwijk 4-1-1919.
IIb.
Top
JOHANN PETER NONHEBEL, ged.(ned.ger.) Lingen 30-7-1758, Predikant, overl. Petten 10-10-1807, tr.(1) Middelburg 10-2-1796 ELISABETH CATHARINA VERHOEVE, geb. Middelburg 1775, overl. Middelburg 23-12-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA ELISABETH JACOBA WILLEMINA NONHEBEL, geb.&ged. (ned. ger.) Kleverskerke 4/9-7-1797.
JOHANN PETER NONHEBEL, tr.(2) Waterford 25-2-1801 JANE HICKEY, geb. Waterford 2-6-1776, overl. Anjum 18-10-1855, dr. van JOHN HICKEY en MARY HICKEY.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHN ABRAHAM CHRISTOFFER NONHEBEL, geb. 4-5-1803, ged. (ned. ger.) Amsterdam 15-5-1803, volgt IIIc.
 2. DANIËL PETRUS NONHEBEL, geb.&ged. Petten 26-9/2-11-1806, volgt IIId.
IIIc.
Top
JOHN ABRAHAM CHRISTOFFER NONHEBEL, geb. 4-5-1803, ged. (ned. ger.) Amsterdam 15-5-1803, Predikant, overl. Poortvliet 30-3-1881, tr. Utrecht 18-12-1828 JOHANNA CATHARINA AGATHA van der BURG, geb.&ged. Amsterdam 22-4&13-5-1807, overl. Leimuiden 4-5-1893, dr. van JAN CAREL van der BURG en ANNA CHRISTINE HALMERS.
Uit dit huwelijk:
 1. JOANNES PETRUS NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 6-1-1830, volgt IVc.
 2. JANUS CHRISTIAAN CAREL NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 22-5-1831, volgt IVd.
 3. ABRAHAM AGATHUS NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 19-6-1833, volgt IVe.
 4. JOHANNA CHRISTINA NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 15-11-1834, volgt IVf.
 5. DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 10-6-1837, Masseur, overl. Brussel 6-3-1901, tr.(1) Haarlem 18-3-1875 Huw. ontbonden griffier van de rechtbank Haarlem 12-6-1889 ANNA van WAVEREN, geb. Haarlem 15-12-1843, overl. Haarlem 23-4-1920, dr. van GERRIT van WAVEREN en ANNA de GENT, tr.(2) Lichtenthal 6-7-1889 LEONIE ALICE EMILIE CAROLINE de NETZER.
 6. JANE ELISABETH NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 2-11-1839, volgt IVg.
 7. CAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 16-11-1841, volgt IVh.
 8. JACOBUS EVERHARDUS NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 8-12-1842, volgt IVi.
 9. CHARLOTTE CATHARINA ALEIDA NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 31-1-1846, volgt IVj.
 10. MARIE ELISABETH NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 5-12-1847, overl. Soerabaja 15-7-1888, tr. Leimuiden 27-5-1874 HENDRIK GERARDUS BURKUNK, geb. Alkmaar 29-8-1852, Architect, overl. Haarlem 1-3-1932, zn. van JAN METZ BURKUNK en FEMMETJE BOUMAN.
 11. PETRUS JOHANNES NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 1-8-1850, Sergeant ziekenvader KNIL, overl. Amsterdam 17-12-1896, tr. Amsterdam 7-2-1895 WIMKE WOPKES van der HOOP, geb. Appelscha 7-3-1854, overl. 's-Gravenhage 16-9-1930, dr. van WOPKE WILLEMS van der HOOP en HENDRIKJE ELIAS NAUTA.
 12. JANUS DOROTHEUS CHRISTOPHORUS NONHEBEL, geb. Garderen 3-6-1852, overl. Garderen 30-9-1852.
IVc.
Top
JOANNES PETRUS NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 6-1-1830, Predikant, overl. Hannover 3-6-1883, tr. Zwolle 5-1-1857 LUTHERA ANNA AGATHA Baronesse HAERSOLTE van den DOORN, geb. Zwolle 13-2-1824, overl. Apeldoorn 3-1-1892, dr. van COENRAAD WILLEM ANTONI HAERSOLTE van den DOORN en CHRISTINE FRANÇOISE EGBERTINE HORA SICCAMA.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFER NONHEBEL, geb. Vaassen 14-11-1858, volgt Vg.
 2. LOUISE CHRISTINE EGBERTINE FRANÇOISE NONHEBEL, geb. Vaassen 19-3-1859, volgt Vh.
 3. COENRAAD WILLEM ANTON NONHEBEL, geb. Vaassen 4-3-1861, volgt Vi.
 4. JOHANNES PETRUS NONHEBEL, geb. Middelburg 24-4-1863, overl. Rotterdam 1-4-1894.
 5. WILLEM ADOLF WERNER NONHEBEL, geb. Middelburg 4-1-1865, overl. Middelburg 17-1-1868.
 6. JOHANNA ELISABETH NONHEBEL, geb. Middelburg 13-4-1866, Verpleegster, overl. Groningen 24-7-1919.
Vg.
Top
JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFER NONHEBEL, geb. Vaassen 14-11-1858, Shipping merchant/broker, overl. Petropolis 2-6-1902, tr. Benhilton 15-8-1900 EVELINE HILL, geb. Rio de Janeiro 18-8-1879 overl. Norton, Stockton on Tees 23-12-1963, dr. van ELY HILL en DIANA EMILY TIBBITS.
Uit dit huwelijk:
 1. GORDON NONHEBEL, geb. Buenos Aires 1-6-1901, volgt VIp.
VIp.
Top
GORDON NONHEBEL, geb. Buenos Aires 1-6-1901, B Sc(now Ph.D.) in chemistry Demonstrator in Chemistry at Leeds University, 35 years with I.C.I., authority on smoke emissions., overl. Baddesley 7-12-1980, tr.(1) Loftus 7-6-1932 MARGARET RAMSDEN, geb. Gatton 4-5-1901, overl. 26-3-1944, dr. van CHARLES RAMSDEN, Reverend, en JANE HARGREAVES.
Uit dit huwelijk:
 1. DEREK CHARLES NONHEBEL, geb. Norton, Stockton on Tees 25-10-1933, Research Chemist, tr. Teignmouth 1-6-1957 OLWYN MARY BARRETT, dr. van FRANK WREFORD BARRETT.
 2. BRIAN MARTIN NONHEBEL, geb. Norton,Stockton on Tees 31-3-1936, Economist, tr. Winchester 8-4-1967 JANET ELISABETH ORCHARD-LISLE, geb. London 21-3-1940, dr. van ULRICH LOCK ORCHARD-LISLE en THELMA JULIE BURDETT.
GORDON NONHEBEL, tr.(2) Oswestry 25-5-1946 OLIVE AMPHALAS JOHNSON, geb. Oswestry 1-8-1907, dr. van WILLIAM JOHN JOHNSON en EDITH HARWOOD.
Uit dit huwelijk:
 1. IAN MAURICE NONHEBEL, geb. Farnborough 10-8-1948, tr. Wrexham 9-9-1978 MARGARET ELISABETH EDWARDS, geb. Wrexham 1-11-1947, dr. van GEORGE WILLIAM EDWARDS en QUEENDOLINE ALICE WRIGHT.
 2. ROBIN JAMES NONHEBEL, geb. Farnborough 10-8-1948, History Teacher, tr. Milton-on-sea 30-8-1975 CLARE MONICA JONNART, geb. Hammersmith 7-11-1953, Schrijfster, auteur, dr. van JEAN FRANÇOIS MARIE ALBERT JONNART en MARY SMITHER.
Vh.
Top
LOUISE CHRISTINE EGBERTINE FRANÇOISE NONHEBEL, geb. Vaassen 19-3-1859, overl. 's-Gravenhage 18-7-1952, tr. Middelburg 8-10-1880 CAREL BEREND HENDRIK ROIJER, geb. Zwolle 6-4-1856, Notaris, overl. Zwolle 7-4-1915, zn. van WILHELM ROIJER en ALBERTINE SANDBERG.
Uit dit huwelijk:
 1. ALBERTINE ROIJER, geb. Zwolle 23-9-1881, volgt VIq.
 2. ROIJER, geb. Zwolle 7-9-1882, overl. Zwolle 25-9-1882.
 3. JOHANNES PETRUS ROIJER, geb. Zwolle 7-9-1882, Burgemeester van Hasselt oud dijkgraaf Waterschap Mastenbroek, ridder Oranje Nassau, overl. Zeist 7-11-1962, tr. 's-Gravenhage 8-9-1910 ANNA CATHARINA ANTONIA BOSCH, geb. Rotterdam 30-8-1887, overl. Zeist 21-1-1988, dr. van CORNELIS PIETER CHRISTOFFEL BOSCH en ADRIANA LUCRETIA MAGDALENA van WIJNGAARDEN.
 4. LUTHERA ANNA AGATHA ROIJER, geb. Zwolle 1-2-1884, volgt VIr.
 5. Ir.WILHELM ROIJER, geb. Zwolle 26-7-1885, volgt VIs.
 6. REINIERA JOHANNA ROIJER, geb. Zwolle 16-10-1887, volgt VIt.
 7. GEORG ROIJER, geb. Zwolle 21-3-1889, volgt VIu.
 8. BALTHASAR RUTGER ROIJER, geb. Zwolle 19-2-1898, werkzaam in automobielindustr., overl. Ede 26-1-1935, tr. Sydney 10-5-1924 MARIE JEAN DOROTHY BELL, geb. Sydney 10-9-1895, overl. Rotterdam 13-4-1968, dr. van GEORGE BELL en CATRINE STRUIJKE.
VIq.
Top
ALBERTINE ROIJER, geb. Zwolle 23-9-1881, overl. Zeist 22-2-1968 tr. Zwolle 20-11-1901 Mr. JOHANNES WILLEM ANTHONIE IMMINK, geb. Lent 28-9-1869, Hoofdcommies Prov. Griffie Ov., overl. Zwolle 7-12-1908, zn. van WILLEM JACOB IMMINK, Predikant, en MARGARETHA MARIA CROMMELIN.
Uit dit huwelijk:
 1. MARGARETHA MARIA IMMINK, geb. Zwolle 2-9-1902, tr.(1) Hasselt 3-9-1923 JACOB LYDIAS van REEDE, geb. Zwolle 30-7-1888, Dir. Bierbrouwerij, overl. Amsterdam 3-4-1947, zn. van JOHAN FREDERIK GODARD van REEDE en DIDERICA ELISABETH WILHELMINA THIEBOUT, tr.(2) PIET van DELDEN, overl. ca. 1976.
 2. CAREL BEREND HENDRIK IMMINK, geb. Zwolle 9-3-1908, Ambt. Dept. Sociale Zaken, overl. Zwolle 15-7-1981, tr. 's-Gravenhage 6-10-1937 GEERTRUIDA PRONICA BENTHEM SIJPKENS geb. 's-Gravenhage 18-8-1911, dr. van RUTGER ADOLF BENTHEM SIJPKENS en ROSE FRANCES HOEFHAMER.
 3. WILHELMINA JACOBA IMMINK, geb. Zwolle 9-3-1908, tr. Utrecht 3-8-1933 CAREL THEODORUS STEENSTRA, geb. IJsselstein 7-6-1908, Ned. Herv. Predikant, zn. van ROELOF STEENSTRA en ALIDA MARGARETHA JURRIAANS.
VIr.
Top
LUTHERA ANNA AGATHA ROIJER, geb. Zwolle 1-2-1884, overl. Zeist 6-12-1968, tr. Zwolle 23-8-1906 HENRI ADRIAAN LOEFF, geb. Dordrecht 20-3-1878, Predikant, overl. Utrecht 3-2-1960, zn. van ADRIAAN LOEFF, Predikant, en HENRIËTTE ROSINA MARNISSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. LOUISE CHRISTINE EGBERTINE FRANÇOISE LOEFF, geb. Tomohan 17-6-1907, overl. Velp 28-10-1995.
 2. HENRIËTTE ROSINA LOEFF, geb. Kolongan-atas 28-5-1908, tr. Weerselo 1952 H. HARTSTRA, Arts.
 3. BONNE ELISABETH LOEFF, geb. Menado 1-8-1910, tr. Weerselo 26-3-1936 JOHANNES PETRUS MAGRE, geb. Amsterdam 25-8-1906, Directeur Verzorgingsflat, overl. Utrecht 18-1-1977, zn. van HINDRIK MAGRE en JANSKE BAX.
 4. CAREL BEREND HENDRIK LOEFF, geb. Menado 23-5-1912, Bankier, overl. Oisterwijk 1-11-1985, tr. Singapore 10-8-1938 ROSALIA MARIE JANSEN, geb. Redjang Lebong 12-12-1909, dr. van PETRUS JOHANNES JANSEN en MARIE ANTHONIA JOHANNA LIMBERG.
 5. REINIER JOHAN (HENRI ADRIAAN) Voornaam gewijzigd in Reinier Johan Raad van Just. Makassar aug. 1914 LOEFF, geb. Langowan 14-4-1914, Empl. Autohandel Velodrome, overl. Krijgsgevangenkamp in Thailand 27-8-1943.
VIs.
Top
Ir.WILHELM ROIJER, geb. Zwolle 26-7-1885, Scheepbouwk. Ir., overl. 's-Gravenhage 3-7-1969, tr.(1) Delft 29-12-1909 Jkvr. SARA HENDRINA QUARLES van UFFORD, geb. Axel 17-6-1887, overl. 13-11-1950, dr. van Jh. JAN HENDRIK JACOB QUARLES van UFFORD en ADRIANA MARIA ROLINE COLLET d'ESCURY.
Uit dit huwelijk:
 1. ADRIANA MARIA ROLINE ROIJER, geb. Scotstown 19-3-1910, tr.(1) Bij volmacht Rotterdam 8-8-1929 Huwelijk ontbonden Raad van Justitie Batavia 01-08-1930 Jhr. WILLEM de SAVORNIN LOHMAN, geb. Amsterdam 28-8-1895, Insp.ter Gen. Thesaurie Min. Fin, zn. van Jhr. WITIUS HENDRIK de SAVORNIN LOHMAN en EMILIA PAULINA HOVY, tr.(2) 's-Gravenhage 6-9-1937 Mr.ALBERTUS EGBERT van EERDE, geb. Winschoten 25-6-1906, overl. 1973, zn. van SJOERD RIEMER van EERDE en TJITSKE SLUIJTERMAN.
 2. Ir.CAREL BEREND HENDRIK ROIJER, geb. 's-Gravenhage 27-2-1913, Hoofding. scheepsbouw Kon. Mar., overl. Voorburg 30-6-1987, tr. Tiel 28-11-1964 ANNA ANDREA BENTHEM SIJPKENS geb. Scheveningen 13-11-1908, dr. van RUTGER ADOLF BENTHEM SIJPKENS en ROSE FRANCES HOEFHAMER.
 3. MECHTELD ROIJER, geb. Rotterdam 14-3-1920.
 4. HENRIËTTE ADOLPHINE ANDRÉE ROIJER, geb. Rotterdam 23-2-1923 overl. Rotterdam 31-5-1926.
Ir.WILHELM ROIJER, tr.(2) 's-Gravenhage 29-9-1951 W. RAHUSEN DEKKER.

 

VIt.
Top
REINIERA JOHANNA ROIJER, geb. Zwolle 16-10-1887, overl. Zutphen 1-3-1973, tr. Zwolle 12-5-1910 JAN ISAAC CORDES, geb. Vorden 18-10-1884, Burgemeester Hummelo & Keppel, overl. Zutphen 16-6-1974, zn. van JAN HERMAN CORDES, Predikant, en JOHANNA MARIA BRANTS.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA MARIA CORDES, geb. Oud Loosdrecht 7-5-1911, tr. Hoog Keppel 15-11-1937 KRIENO ALBERTUS WIERSUM, geb. Arnhem 20-6-1902, Reg. accountant, overl. 's-Gravenhage 5-3-1986, zn. van EGGE WIERSUM en HENDRIKA SMIT.
 2. LOUISE CHRISTINA EGBERTINA FRANÇOISE CORDES, geb. Ouderkerk a&d Amstel 24-10-1915, tr. Hoog Keppel 16-9-1940 Ir. JOHANNES NICOLAAS ADRIANUS van POETEREN, geb. Wageningen 19-1-1913, Electr. techn. ir., Dir. P.T.T. Telecom Maastricht, overl. Maastricht 17-9-1998, zn. van NICOLAAS van POETEREN en ELISABETH CORNELIA van GOOR.
VIu.
Top
GEORG ROIJER, geb. Zwolle 21-3-1889, Arts, Dir. Geneesheer Ned. Herv. Diaconessenhuis Amsterdam, overl. Amsterdam 24-11-1958, tr.(1) Zwolle 20-2-1917 Echtscheiding uitgespr. Arr. Rechtbank Amsterdam 14-11-1940 JOHANNA CHARLOTTE HANNEMA, geb. Amsterdam 25-2-1895, overl. Voorburg 5-12-1963, dr. van JAN HANNEMA en CHARLOTTE MARIA WESTHEIM.
Uit dit huwelijk:
 1. HENRIËTTE CHARLOTTE ROIJER, geb. Amsterdam 28-4-1926, overl. Amsterdam 30-4-1926.
 2. CAREL JAN ROIJER, geb. Amsterdam 19-2-1928, Arts, Medisch Dir., tr. 30-6-1956 S.R. MEIJER NILS.
 3. Mr.SJOERD ROIJER, geb. Amsterdam 14-6-1929, President Hoge Raad, tr. Amsterdam 26-3-1955 W.I.C. BICKER.

GEORG ROIJER, tr.(2) Wassenaar 21-3-1941 NELLY WILHYMINA EDDY van SELM, geb. Bergen op Zoom 18-12-1909, overl. Amsterdam 21-3-1986, dr. van JAN van SELM en MARIE GEERTRUIDA VRUGGINK.

Vi.
Top
COENRAAD WILLEM ANTON NONHEBEL, geb. Vaassen 4-3-1861, Predikant, overl. Lochem 14-12-1907, tr. Rotterdam 8-5-1890 HELENA WILHELMINA BOOMER, geb. Rotterdam 27-12-1862, overl. Lochem 3-1-1922, dr. van WILLEM LODEWIJK BOOMER en HELENA DOBBELSTEEN.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES PETRUS NONHEBEL, geb. Harmelen 24-12-1891, Gezagvoerder grote vaart, overl. Vlissingen 18-2-1981, tr. Vlissingen 9-10-1922 ADRIANA NEELTJE de KOSTER, geb. Hontenisse 4-7-1897, overl. Vlissingen 1-2-1993, dr. van ADRIAAN HENDRIKUS de KOSTER en CATHARINA ADRIANA BROERE.
 2. HELENA NONHEBEL, geb. Harmelen 3-3-1893, overl. Rheden 13-2-1989, tr.(1) Haarlem 27-4-1925 JOHANNES JAN WILLEM van BEEK, geb. Zaltbommel 29-5-1886, Tandarts, overl. Nijmegen 1-7-1950, zn. van JAN CORNELIS van BEEK en JOHANNA JACOBA van NOUHUIS, tr.(2) Arnhem 17-11-1961 HENDRIK ANDRIES RUIJTER, geb. Tandjong Djatta 3-6-1888, Hoofdambt. Techn. Dienst Tel&Tel, overl. Culemborg 17-9-1964, zn. van ANDRIES RUIJTER en JENNY ELISABETH RECOURT.
 3. LUTHERA ANNA AGATHA NONHEBEL, geb. Harmelen 16-6-1896, volgt VIv.
VIv.
Top
LUTHERA ANNA AGATHA NONHEBEL, geb. Harmelen 16-6-1896, overl. Haarlem 15-1-1975, tr. Lochem 29-5-1917 MURK CORNELIS de JONG, geb. Den Helder 11-9-1889, Dir. N.V. Gebr. Merens Haarlem, overl. Haarlem 13-3-1976, zn. van MURK CORNELIS de JONG en LOUISE MARIA ELISABETH BITTER.
Uit dit huwelijk:
 1. MURK CORNELIS de JONG, geb. Den Helder 3-5-1918, Publiciteitsadviseur, overl. Amsterdam 27-11-1984, tr.(1) Haarlem 24-9-1957 AGATHA CORNELIA HEINSTMAN, geb. Hoorn 11-1-1922, overl. Amsterdam 17-3-1976, dr. van GERRIT HEINSTMAN en MARIA CORNELIA CAROLINA WILSON, tr.(2) Broek in Waterland 11-4-1980 MARIA THÉRÈSE van BERCKEL, geb. Delft 13-6-1931, dr. van JOSEPH LODEWIJK van BERCKEL en MARIA THERESIA van SWAAIJ.
 2. COENRAAD WILLEM ANTON de JONG, geb. Den Helder 24-4-1920, Empl. Oliemaatsch., overl. Leiden 18-11-1992, tr. Renkum 16-6-1952 ELLEN MARIA BLINK, geb. Noordwijk 11-5-1923, Weefster, verfster, dr. van GERARD JAN BLINK en NELLY HERMINE ADRIËNNE de FERRANTE.
 3. JURJEN de JONG, geb. Haarlem 16-9-1923, Directeur Sikkens, ridder Oranje Nassau, tr.(1) Heemstede 17-1-1953 JOANNA ANTONIA VERSLUIJS, geb. Vught 14-11-1924, overl. Haarlem 6-10-1970, dr. van JAN CORNELIS VERSLUIJS en APLONIA WILHELMINA CORNELIA den BLEKER, tr.(2) Heemstede 31-8-1988 ANNELON HELÈNE BERYL ten PAS, geb. Heemstede 4-9-1936, Wetensch. medewerker TNO, dr. van WILHELM GERHARDES JOHANNES Ten PAS en ALIDA GROOTHUIS.
IVd.
Top
JANUS CHRISTIAAN CAREL NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 22-5-1831, Predikant, overl. Oostdongeradeel 22-5-1893, tr. Amsterdam 5-1-1865 HENRIËTTE ALEXANDRINE GÉRARDINE HOOFT-GRAAFLAND, geb. Bussum 13-8-1839, overl. Nunspeet 5-11-1899, dr. van HENDRIK CONSTANTIJN HOOFT GRAAFLAND en MARIA ANNA de WILDT.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA ANNA NONHEBEL, geb. 's-Graveland 27-11-1865, overl. Oude Wetering 20-5-1866.
 2. JOHANNA CATHARINA AGATHA NONHEBEL, geb. Leimuiden 7-12-1866 volgt Vj.
 3. HENDRIK CONSTANTIJN NONHEBEL, geb. Leimuiden 5-1868, overl. Leimuiden 23-6-1868.
 4. JAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Elburg 5-12-1870, overl. Elburg 23-1-1871.
 5. HENRIËTTE MARIE JEANNE NONHEBEL, geb. Elburg 5-12-1870, Diacones in Middelburg/Leiden, overl. Oegstgeest 28-8-1943.
 6. JANUS CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. Vlaardingen 27-11-1874, overl. Vlaardingen 27-10-1875.
Vj.
Top
JOHANNA CATHARINA AGATHA NONHEBEL, geb. Leimuiden 7-12-1866, overl. Avereest 3-12-1908, tr. Ee 24-3-1891 BOUWE ZOETE, geb. Harlingen 8-11-1865, Predikant, oprichter Groene Kruis te Avereest, ridder Oranje Nassau, overl. Utrecht 7-4-1937, zn. van TJEPKE ZOETE en TRIJNTJE LAUTENBACH.
Uit dit huwelijk:
 1. TRIJNTJE ALAGONDA ZOETE, geb. Grijpskerke 25-2-1893, volgt VIw.
 2. JANUS CHRISTIAAN KAREL ZOETE, geb. Achtkarspelen 5-11-1894, volgt VIx.
 3. HENRIËTTE ALEXANDRINE GÉRARDINE ZOETE, geb. Achtkarspelen 10-4-1896, Lerares, pastoraal medewerkster bij kerk in Utrecht, Ridder Oranje Nassau, overl. Utrecht 26-6-1977.
 4. TJEPKE ZOETE, geb. Lopik 5-4-1902, overl. Lopik 14-5-1902.
 5. JOHANNA AUKJE ZOETE, geb. Avereest 17-2-1905, overl. Leiden 23-12-1929.
VIw.
Top
TRIJNTJE ALAGONDA ZOETE, geb. Grijpskerke 25-2-1893, Onderwijzeres, overl. Zwolle 15-5-1975, tr. Avereest 1-7-1930 PIETER van der SLUIJS, geb. Amsterdam 5-3-1887, Predikant, officier Oranje Nassau, overl. Ommen 3-12-1973, zn. van PIETER van der SLUIJS en HENDRINA BOSMA.
Uit dit huwelijk:
 1. HENDRINA JOHANNA van der SLUIJS, geb. Avereest 10-4-1931, Huishoudkundige, tr. Apeldoorn 5-1-1956 ANDRIES SEVEREIN, geb. Harlingen 16-7-1930, Verpleger, overl. Doetinchem 23-6-1964, zn. van JAN SEVEREIN en ANTJE WIELINGA.
 2. BOUWE PIETER van der SLUIJS, geb. Avereest 24-4-1935, Internist, tr. Apeldoorn 29-5-1964 ELISABETH ANNA MARGARITHA van STEENBERGEN, geb. Goes 21-9-1935, Medisch secretaresse, dr. van JAN PIETER van STEENBERGEN, Predikant, en MARGARITHA ANNA CORNELIA 't HART.
 3. Dr. Ir. JAN CHRISTIAAN ALEXANDER van der SLUIJS, geb. Avereest 6-8-1936, Lector natuurkunde, overl. Dover 30-7-1983, tr. Schiedam 14-6-1960 MARIA JOHANNA van der VLUGT, Wetenschappelijk ambtenaar scheikunde, dr. van MARIUS van der VLUGT en JOHANNA MULDER.
VIx.
Top
JANUS CHRISTIAAN KAREL ZOETE, geb. Achtkarspelen 5-11-1894, Huisarts, overl. Apeldoorn 27-6-1976, tr. Hazerswoude 4-8-1932 LOUISE CORNELIA MULDER, geb. Hazerswoude 3-5-1901, overl. Apeldoorn 7-11-1969, dr. van LOUIS MULDER en CORNELIA CHRISTINA FONTEIN.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA CATHARINA AGATHA ZOETE, geb. Hazerswoude 5-6-1933, Secretaresse, tr. Apeldoorn 15-2-1962 EPPO GERARD LUPPES, geb. Groningen 29-11-1931, Bedrijfsleider, hoofdinstructeur Barneveld College in Barneveld, zn. van LUPPO LUPPES en FROUKJE RITSEMA.
 2. CORNELIS CHRISTIAAN ZOETE, geb. Hazerswoude 3-6-1935, overl. 26-12-1999.
 3. BOUKJE ZOETE, geb. Hazerswoude 6-3-1944, Medisch secretaresse, tr. Apeldoorn 24-2-1967 Huwelijk ontbonden oct 1981 BERNARDUS LANING, geb. Heerde 15-8-1943, Koopman, zn. van DERK LANING en GEERITJE ZWART.
IVe.
Top
ABRAHAM AGATHUS NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 19-6-1833, Apotheker, overl. Middelburg 9-5-1890, tr. Goes 3-7-1863 ELISABETH MARIA PIETERNELLA STERK, geb. Goes 30-8-1836, overl. Middelburg 17-7-1912, dr. van GIJSBREGT STERK en CORNELIA ADRIANA BEDDINGIUS.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOPHEL NONHEBEL, geb. Middelburg 18-1-1865, Winkelier uitgever, overl. Middelburg 24-2-1933.
 2. CORNELIA ADRIANA NONHEBEL, geb. Middelburg 12-8-1866, volgt Vk.
 3. GIJSBRECHT KORNELIS ADRIAAN NONHEBEL, geb. Middelburg 19-9-1870, volgt Vl.
 4. JOHANNA CATHARINA AGATHA NONHEBEL, geb. Middelburg 29-4-1872, overl. Middelburg 26-3-1887.
 5. PIETER MARCUS NONHEBEL, geb. Middelburg 30-3-1875, overl. Middelburg 27-1-1876.
 6. PIETERNELLA MARCULINA NONHEBEL, geb. Middelburg 26-2-1877, overl. Nieuwveen 18-1-1963.
 7. ADRIAAN MATHILDUS NONHEBEL, geb. Middelburg 11-9-1880, overl. Heemstede 27-1-1945.
Vk.
Top
CORNELIA ADRIANA NONHEBEL, geb. Middelburg 12-8-1866, overl. Wemeldinge 6-6-1913, tr. Middelburg 4-12-1891 JOHANNES WILLEM DROST, geb. Ermelo 1-1-1865, Predikant, overl. Warnsveld 25-10-1940, zn. van PETRUS JACOBUS DROST en HILLEGONDA JOSINA DEETMAN.
Uit dit huwelijk:
 1. ABRAHAM AGATHUS DROST, geb. Kapelle 5-6-1893, volgt VIy.
 2. PETRUS JACOBUS DROST, geb. Kapelle 15-2-1894, Houtvester Nederl. Heide Mij, overl. Arnhem 23-10-1975, tr.(1) Wemeldinge 31-3-1921 HENDRIKA JANNETJE WILLEMINE WENSINK, geb. Utrecht 12-12-1883, overl. Arnhem 24-1-1961, tr.(2) Arnhem 26-8-1964 HENDRINA HERMINA MIK, geb. Arnhem 17-6-1901, overl. Arnhem 2-11-1991.
 3. ELISA MARIA PIETER DROST, geb. Kapelle 20-11-1895, volgt VIz.
 4. HILLEGONDA JOSINA DROST, geb. Wemeldinge 6-3-1897, volgt VIaa.
 5. HENRY JACOBUS DROST, geb. Wemeldinge 6-6-1898, overl. Wemeldinge 28-8-1898.
 6. NELLY MARIA DROST, geb. Wemeldinge 31-1-1900, volgt VIab.
 7. WILLEM JOHAN DROST, geb. Wemeldinge 22-4-1901, volgt VIac.
 8. HENRY JACOBUS DROST, geb. Wemeldinge 13-9-1902, volgt VIad.
 9. JOHANNES WILLEM DROST, geb. Wemeldinge 9-11-1903, volgt VIae.
 10. JOHANNA CATHARINA AGATHA DROST, geb. Wemeldinge 17-3-1905, overl. Middelburg 31-1-1918.
 11. CORNELIS ADRIAAN DROST, geb. Wemeldinge 20-12-1907, overl. Wemeldinge 29-1-1908.
 12. CORNELIS ADRIAAN DROST, geb. Wemeldinge 1-5-1910, volgt VIaf.
VIy.
Top
ABRAHAM AGATHUS DROST, geb. Kapelle 5-6-1893, Onderwijzer, overl. Groesbeek 24-1-1980, tr. Steenwijk 6-11-1925 MARGRETHA de HAAS, geb. Midwolda 12-5-1898, overl. Zutphen 17-8-1975.
Uit dit huwelijk:
 1. CORNELIA ADRIANA MARTINA DROST, geb. Meppel 31-10-1926, tr. 7-9-1954 EGGE J. HAZEKAMP, geb. 1926.
 2. JAN PELGROM DROST, geb. Heerlen 17-11-1927, Predikant in Canada, tr. JOAN van RIJZER.
 3. JOHANNES WILLEM DROST, geb. Hoensbroek 24-7-1929, Schoolhoofd in Wittebrink (Zelhem Gld), voor deze functie werkzaam met echtgenote in Ned. Nieuw Guinea (West Irian), overl. Zelhem 26-10-1968, tr. GERMINA FOLKERTS, geb. 1929 overl. 1969.
 4. PETRUS JACOBUS DROST, geb. Hoensbroek 6-7-1932, tr. SJOUKJE HADEWEIJ van der WEIJ, geb. 1930.
 5. MARIA JOHANNA DROST, geb. Nijmegen 30-7-1936, tr. IVO FRUIGS.
VIz.
Top
ELISA MARIA PIETER DROST, geb. Kapelle 20-11-1895, Hoofd Dr. de Visserschool, overl. Breda 13-2-1947, tr. HELENA ALETTA WILHELMINA SARDEMANN, geb. Arnhem 9-11-1892, overl. Breda 1974.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES DROST, geb. Borne 7-10-1923, tr. Ginneken 19-4-1950 CATHARINA M. van der HEIJDEN, geb. Arnhem 16-8-1923.
 2. CATHARINA DROST, geb. Borne 21-10-1925, tr. Breda 14-10-1952 ARIE VERSNEL, geb. Rotterdam 22-3-1923.
 3. CORNELIA HILLEGONDA MARIA DROST, geb. Borne 6-3-1927, tr. Breda 3--1955 ALEX de CLERQ, geb. Djember 15-6-1928.
 4. FRIDA DROST, geb. Ginneken 26-8-1928, tr. HILJOS BRUNT, geb. Bandoeng 9-8-1929, Officier vlieger Kon.Luchtmach, zn. van WILLEM BRUNT, Pannenbakker, en HILLEGONDA JOSINA DROST, (zendings)verpleegster (zie VIaa).
VIaa.
Top
HILLEGONDA JOSINA DROST, geb. Wemeldinge 6-3-1897, (zendings) verpleegster, overl. Renkum 21-1-1989, tr. Bandoeng 20-10-1927 WILLEM BRUNT, geb. Barwoutswaarder 16-10-1882, Pannenbakker, overl. Tjimahi 18-11-1940.
Uit dit huwelijk:
 1. WALTER BRUNT, geb. Bandoeng 15-8-1928, Ondernemer, overl. Wageningen 11-4-1993, tr. Apeldoorn 16-6-1961 GERRITDINA HENDRIKA WILLEMSEN, geb. Apeldoorn 6-10-1932.
 2. HILJOS BRUNT, geb. Bandoeng 9-8-1929, Officier vlieger Kon. Luchtmach, tr. FRIDA DROST, geb. Ginneken 26-8-1928, dr. van ELISA MARIA PIETER DROST, Hoofd Dr. de Visserschool, en HELENA ALETTA WILHELMINA SARDEMANN (zie VIz).
 3. LEENDERT BRUNT, geb. Bandoeng 5-5-1931, Verkeersvlieger KLM tr. Dormansland 31-12-1955 MARY ROLFE, geb. Malta 27-2-1932 dr. van HENRY CUTHBERT NORRIS ROLFE en MARY MONICA FOX.
VIab.
Top
NELLY MARIA DROST, geb. Wemeldinge 31-1-1900, overl. Aalten 8-1-1989, tr. Wemeldinge 19-4-1922 GARRIT JAN LEMEREIS, geb. Geesteren 4-5-1894, Onderwijzer, overl. Aalten 31-10-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. HENDRIK JAN LEMEREIS, geb. Halle Heide 15-10-1923, Boordwerktuigkundige (KLM), tr. Melbourne 22-3-1954 GLENNE COURLY, geb. Melbourne 22-7-1932.
 2. JOHANNES WILLEM LEMEREIS, geb. Halle Heide 2-6-1926, Onderwijzer, dominee, tr. Driebergen 10-7-1959 HENNY SCHRUIJER, geb. Rotterdam 8-2-1927.
 3. CORNELIS ADRIAAN LEMEREIS, geb. Halle Heide 2-5-1931, Auto onderdelen verkoper, tr. Amsterdam 23-5-1958 WILHELMINA de HAAN, geb. Amsterdam 14-12-1934.
VIac.
Top
WILLEM JOHAN DROST, geb. Wemeldinge 22-4-1901, Werkzaam bij de plantenziektekundige dienst, overl. Hoorn 17-4-1967, tr. 6-3-1930 ANNA HARMKE HERINGA, geb. 12-4-1906, overl. Hoorn 4-8-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. ANNA MARIA DROST, geb. Hoorn 24-1-1936, tr. JOHANNES SNOEP.
 2. HILLEGONDA JOSINA DROST, geb. Hoorn 28-12-1937.
VIad.
Top
HENRY JACOBUS DROST, geb. Wemeldinge 13-9-1902, Predikant te Kolderveen, Aalten en 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 31-3-1960, tr. Utrecht 26-9-1929 CATHARINA ADRIANA LAMBERTA FELIX, geb. Utrecht 10-10-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNES WILLEM DROST, geb. Nijeveen 4-8-1930, tr. 11-8-1956 WILLEMINA SMEENK, geb. 10-10-1934.
 2. NICOLAAS DROST, geb. Aalten 14-3-1933, tr. 9-9-1961 IEKE KNOL, geb. 2-1-1936.
 3. MAARTEN DROST, geb. Aalten 29-9-1934, tr. JOAN AVERRE, geb. 14-8-1937.
 4. DINA DROST, geb. Aalten 12-6-1937, tr. PAUL STEVENS, geb. 1938.
 5. AGAATH DROST, geb. Haarlem 25-1-1940, tr. 's-Gravenhage 14-4-1964 HANS F. DIEDERIK SCHNEIDER, geb. Bandoeng 23-9-1939.
 6. HENRI JACOBUS JOEN DROST, geb. 's-Gravenhage 28-7-1944, Predikant.
 7. HENDRIK CORNELIS DROST, geb. 's-Gravenhage 10-11-1945, overl. 's-Gravenhage 15-11-1945.
 8. JEANNE CHRISTINA DROST, geb. 's-Gravenhage 25-12-1948, tr.(1) Zelhem 27-5-1977 Echtscheiding 22-12-1985 FREDERIK DIERSEN, geb. Doetinchem 8-3-1949, overl. Groningen 10-5-1990, tr.(2) Oegstgeest 22-12-1986 KLAAS GERRIT AALBERS, geb. Wieringerwerf 11-4-1955.
VIae.
Top
JOHANNES WILLEM DROST, geb. Wemeldinge 9-11-1903, Banketbakker,kok, overl. Warnsveld 8-12-1981, tr. Zutphen 20-7-1934 TRIJNTJE KOERSELMAN, geb. Zutphen 9-8-1906.
Uit dit huwelijk:
 1. HENDRIK DROST, geb. Zutphen 14-4-1935, Empl.Ned.Heide Mij., tr. Zutphen 9-1959 AALTJE de VOS, geb. Eindhoven 15-12-1934.
 2. JOHANNES WILLEM DROST, geb. Zutphen 29-11-1938, Directeur Christ. Scholengemeenschap, tr. Zutphen 21-9-1962 GRIETJE JACOBA STOK, geb. Vlaardingen 8-8-1940.
 3. JOHANNA CHRISTINA DROST, geb. Zutphen 1946, tr. Zutphen 30-9-1966 HERMEN GARRITSEN, geb. Zutphen 15-3-1943.
VIaf.
Top
CORNELIS ADRIAAN DROST, geb. Wemeldinge 1-5-1910, Onderwijzer, overl. Utrecht 20-11-1963, tr. Heerlen 2-4-1935 WILHELMINA ADRIANA QUARTA KAN, geb. Utingeradeel 23-3-1909.
Uit dit huwelijk:
 1. ROBERT DROST, geb. Schoonebeek 30-1-1936, tr. Woudenberg 21-2-1959 Echtscheiding oct 1978 HENRIËTTE HOLSHEIMER, geb. Enschede 16-10-1933.
 2. IRENE ASTRID DROST, geb. Schoonebeek 12-7-1937, tr. 's-Gravenhage 31-8-1955 J. ROOS.
 3. JOOST AERNOUT DROST, geb. Schoonebeek 21-6-1938, tr. 12-5-1962 SINY SMEENK, geb. 26-9-1937.
 4. HAROLD PIETER CLAUDE DROST, geb. Leiden 18-10-1943.
 5. CLEMENT EDWARD HENRY DROST, geb. Leiden 1-2-1946.
Vl.
Top
GIJSBRECHT KORNELIS ADRIAAN NONHEBEL, geb. Middelburg 19-9-1870 Apotheker, overl. Renkum 30-6-1948, tr. Middelburg 18-7-1896 ANNA CORNELIA SOPHIA FARO, geb. Middelburg 10-5-1870, overl. Renkum 26-5-1936, dr. van EMELIUS WILHELMUS FARO en FANNETJE ADOLPHINE DHONT.
Uit dit huwelijk:
 1. ELISABETH ANTOINETTE NONHEBEL, geb. Middelburg 11-9-1897, volgt VIag.
 2. ANTOINETTE AGATHA NONHEBEL, geb. Middelburg 2-1-1901, volgt VIah.
VIag.
Top
ELISABETH ANTOINETTE NONHEBEL, geb. Middelburg 11-9-1897, overl. Aberdeen (Scotland) 16-1-1990, tr.(1) Middelburg 6-5-1919 Huwelijk ontbonden Middelburg 21-01-1928 JAN KUILER, geb. Middelburg 27-6-1893, Musicus, overl. Middelburg 15-11-1976, zn. van WILLEM KORNELIS KUILER en JOHANNA EMERENTIA de JONGH.
Uit dit huwelijk:
 1. EMERENTIA JOHANNA KUILER, geb. Berlijn 2-2-1921, tr. PAUL ANTOINE van der LEK, geb. Wageningen 12-1-1923, Acteur.
 2. GIJSBREGHT ANNE KUILER, geb. Middelburg 17-2-1924, Lt.kolonel infanterie, tr.(1) Clacton-on-Sea (England) 23-12-1950 Echtscheiding ingeschreven DOREEN GOLDHAWK LORNS geb. Wandworth (London) 12-12-1926, dr. van LIONEL WILLIAM GOLDHAWK LORNS en MARGARET O'SHEA, tr.(2) Falmouth (England) 15-4-1977 GWENLLIAN APLIN, geb. Clydach Vale(Wales) 21-3-1933, dr. van ROBERT APLIN, Bedrijfsleider, en GWENDOLINE GROUCUTT.
ELISABETH ANTOINETTE NONHEBEL, tr.(2) ca. 1928 PIETER JACOB van den BRIEL, geb. Stratum 17-8-1885, Lt.Kolonel infanterie officier O.N. met zwaarden, overl. Craigavad (N. Ierland) 20-5-1970.
Uit dit huwelijk:
 1. SARA LIESJE SOPHIE van den BRIEL, geb. Ermelo 11-7-1930, Stichtster Waldorf School, overl. Craigavad (N.Ierland) 18-4-1981, tr. .
VIah.
Top
ANTOINETTE AGATHA NONHEBEL, geb. Middelburg 2-1-1901, Kaptein, commandant Vrouwelijk Hulp Korps Nederl.-Indië, overl. Zeist 12-3-2001, tr.(1) Middelburg 2-9-1919 ABRAHAM EVERARDUS DUDOK van HEEL, geb. Princenhage 2-4-1887, Directeur bierbrouwerij adj. directeur Pare, overl. 's-Gravenhage 7-5-1942, zn. van ABRAHAM EVERARDUS DUDOK van HEEL en ELIEZA SYMONS TRAILL.
Uit dit huwelijk:
 1. ELVIRA DUDOK van HEEL, geb. Vlissingen 23-1-1921, overl. ca. 1991.
 2. AMUNDA DUDOK van HEEL, geb. Vlissingen 17-5-1922, Kunstzinnig therapeute, tr. Soerabaja 3-12-1948 Echtscheiding ingeschr. 's-Gravenhage 11-02-1964 RUDOLPH EGELER, geb. Amsterdam 23-2-1922, Hoofd afd. buitenl. De Meteoor, overl. Arnhem 31-7-1974, zn. van RUDOLPH EGELER en TONIA KOLFF.
 3. THORWALD DUDOK van HEEL, geb. Vlissingen 2-3-1925, Biologisch medewerker, tr.(1) Bussum 9-9-1954 Echtscheiding ingeschr. Bussum 4-08-1961 CATHARINA CAROLINA van HULTEN, geb. Bussum 2-8-1925, dr. van CAREL HERMAN van HULTEN en CATHARINA OOSTERBAAN, tr.(2) Bussum 22-8-1961 Echtscheiding ingeschr. Bussum 10-03-1967 ELISABETH KOELMAN, geb. Rotterdam 2-8-1921, dr. van JOHANNES KOELMAN en ADRIAANTJE GOEDHART, tr.(3) Delft 16-12-1969 JACOBA JOHANNA MARIA van der HORST, geb. Delft 14-2-1925, overl. Deventer 27-11-1976 dr. van JACOBUS DANIËL NICOLAAS van der HORST en ADRIANA MATHILDA CORNELIA de LEEDE, tr.(4) Voorst 8-9-1977 JOHANNA MONICA AUGUSTA van der LOO, geb. Rotterdam 6-4-1952, dr. van JOSEPH ALBERTUS MARIA van der LOO en ADRIANA MATHILDA CORNELIA de LEEDE.
 4. GIJSBREGT DUDOK van HEEL, geb. Vlissingen 10-2-1928, Vert. CV producten, overl. Middelburg 3-9-1996, tr. Kensington (London) 6-3-1957 EMILIE CONSTANCE THEODORA de KOCK van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 21-6-1925, overl. Harderwijk 11-1-1970, dr. van EMILE CONSTANT THEODOOR de KOCK van LEEUWEN en MENA ELISABETH de VRIES.
ANTOINETTE AGATHA NONHEBEL, tr.(2) Rheden 30-3-1967 DEDDE SIMON GAASTRA, geb. Workum 6-11-1914, Overste KNIL, overl. 12-9-1990.

 

IVf.
Top
JOHANNA CHRISTINA NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 15-11-1834, overl. Leimuiden 31-3-1895, tr. Leimuiden 13-2-1873 JOHANNES van POELGEEST, geb. Leimuiden 5-8-1831, Schilder, overl. Leimuiden 14-6-1892, zn. van ABRAHAM van POELGEEST en GEERTJE RIJSDIJK.
Uit dit huwelijk:
 1. ABRAHAM van POELGEEST, geb. Leimuiden 29-11-1878, volgt Vm.
Vm.
Top
ABRAHAM van POELGEEST, geb. Leimuiden 29-11-1878, Predikant, overl. Bennekom 28-4-1944, tr. Ginneken 21-2-1900 GIJSBERTHA ADRIANA JOHANNA CORNELIA den BOUWMEESTER, geb. Biervliet 12-1-1875, overl. Haarlem 11-3-1937, dr. van ADRIAAN den BOUWMEESTER en JOHANNA CORNELIA BRIEVE.
Uit dit huwelijk:
 1. Ir.JOHANNES ADRIANUS van POELGEEST, geb. Castricum 10-12-1900, Scheikundige, tr. 30-1-1929 JACOMINA ELISABETH KOOLHOVEN, geb. Delft 31-7-1901.
IVg.
Top
JANE ELISABETH NONHEBEL, geb. Est en Opijnen 2-11-1839, overl. Hilversum 15-12-1903, tr. Kesteren 13-5-1864 HENDRIK VERMAAS, geb. Hellevoetsluis 3-9-1832, Predikant, firmant handelsmij en mede oprichter van Drukkerij de Mercuur in Hilversum, overl. Hilversum 10-8-1916, zn. van HUGO VERMAAS en JOHANNA KATRINA GROESBEEK.
Uit dit huwelijk:
 1. HUGO VERMAAS, geb. Gapinge 26-5-1864, overl. Gapinge 26-5-1866.
 2. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFEL VERMAAS, geb. Gapinge 6-9-1865 overl. Gapinge 19-12-1865.
 3. JOHANNA CATHARINA AGATHA VERMAAS, geb. Gapinge 29-3-1867, volgt Vn.
 4. HUGO ABRAHAM VERMAAS, geb. Gapinge 13-5-1868, overl. Gapinge 21-9-1868.
 5. HENDRIK VERMAAS, geb. Gapinge 6-8-1869, overl. Rotterdam 7-3-1872.
 6. JOHANNES PETRUS VERMAAS, geb. Rotterdam ca. 1871, overl. Rotterdam 4-5-1872.
 7. HENDRIK VERMAAS, geb. Rotterdam 27-2-1873, volgt Vo.
 8. JANE ELISABETH CHRISTINA VERMAAS, geb. Kralingen 17-7-1874, Heilgymnaste, masseuse, overl. Hilversum 27-9-1973, tr. Rotterdam 27-9-1928 HENRICUS FRANCISCUS PETRUS MULLER, geb. Utrecht 11-5-1856, Agent wijnen, overl. Hilversum 2-1-1941, zn. van PETRUS JOHANNES MULLER en SOPHIA MARIA ANNA BRANDS.
 9. CAREL PHILIPPUS VERMAAS, geb. Wierden&Enter 30-12-1875, volgt Vp.
 10. JOHANNA CHRISTINA VERMAAS, geb. Wierden&Enter 11-6-1877, Pianolerares, overl. Hilversum 8-2-1961.
 11. JANUS CHRISTIAAN KAREL VERMAAS, geb. Yerseke 18-6-1879, volgt Vq.
Vn.
Top
JOHANNA CATHARINA AGATHA VERMAAS, geb. Gapinge 29-3-1867, overl. Hilversum 12-8-1952, tr. Souburg (West) 20-11-1891 PIETER de BUCK, geb. Koudekerke 23-11-1866, Predikant, overl. Leeuwarden 3-6-1920, zn. van ADRIAAN de BUCK en CATHARINA LOUWS. Uit dit huwelijk:
 1. Dr. ADRIAAN de BUCK, geb. Oostkapelle 22-9-1892, volgt VIai.
 2. Dr. HENDRIK de BUCK, geb. Oostkapelle 25-11-1893, volgt VIaj.
 3. CATHARINA de BUCK, geb. Oostkapelle 6-8-1895, volgt VIak.
 4. Dr. ABRAHAM de BUCK, geb. Oostkapelle 4-12-1897, volgt VIal.
 5. JANE ELISABETH de BUCK, geb. Giethoorn 17-5-1899, volgt VIam.
 6. JOHANNA CHRISTINA de BUCK, geb. Giethoorn 7-8-1904, volgt VIan.
VIai.
Top
Dr. ADRIAAN de BUCK, geb. Oostkapelle 22-9-1892, Predikant, Hoogleraar Egyptologie, overl. Leiden 28-10-1959, tr. Ofraby 30-6-1924 ANNA-LISA NORDENBERG, geb. Vastra Ingelstad 13-5-1894 Heilgymnaste, overl. Warmond 7-10-1986, dr. van ANDERS NORDENBERG en KJERSTIN ANDERSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. ANN-KJERSTI de BUCK, geb. Hoorn Tersch. 14-9-1925, Lerares Oude Talen..
 2. INGRID de BUCK, geb. Hoorn Tersch. 13-1-1927, Lerares Frans..
 3. PIET de BUCK, geb. Leiden 14-1-1931, Wetensch. hoofdambt. RU Leiden, overl. 's-Gravenhage 14-4-1999, tr. ELLA BEA CANNOO geb. Malang 12-1-1933, Museum assistente..
VIaj.
Top
Dr. HENDRIK de BUCK, geb. Oostkapelle 25-11-1893, Bibliothecaris R.U. Groningen, overl. Haren 20-3-1986, tr. Groningen 9-5-1922 ALEIDA MARY SCHAAP, geb. Groningen 2-3-1897, overl. Haren 25-2-1996, dr. van MR.HERMAN SCHAAP en FRIEDA HERMINE RIPPELMEYER.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIANNE de BUCK, geb. Groningen 26-5-1923, Bibliothecaresse, overl. 's-Gravenhage 29-7-1987, tr. Mr. WILLEM ALBERT COOPS, geb. Bandoeng 13-3-1917, Agent Nederl. Bank., overl. 's-Gravenhage 3-6-2000.
 2. JOHANNA CATHARINA AGATHA de BUCK, geb. Groningen 8-2-1925, Districts-verpleegkundige..
 3. JOHANNA CHRISTINA de BUCK, geb. Haren 29-12-1934, Bibliothecaresse., tr. Mr. CHRISTIAAN ANTOON van der BURG, geb. Heemstede 25-7-1927, Officier van Justitie..
VIak.
Top
CATHARINA de BUCK, geb. Oostkapelle 6-8-1895, Medewerkster Leeuw. Courant, overl. Leiden 18-7-1981, tr. Leeuwarden 28-1-1921 Dr. GERHARD SEVENSTER, geb. Beets 13-11-1895, Predikant, Hoogleraar Nieuwe Testament R.U. Leiden, overl. Leiden 10-8-1985, zn. van JAN SEVENSTER en JOHANNA WILHELMINA ADOLPHINA BOGTSTRA.
Uit dit huwelijk:
 1. JAN SEVENSTER, geb. Anloo 31-12-1921, Student Theologie, overl. Apeldoorn 26-12-1943.
 2. JOHANNA CATHARINA AGATHA SEVENSTER, geb. Anloo 16-2-1923, Hoofdverpleegkundige.
 3. Dr. PIETER SEVENSTER, geb. Hoorn Tersch. 2-5-1924, Hoogleraar ethologie R.U. Leiden, tr. Dr.Anna Catharina Angela Bol, geb. Tandjung Pandang 17-6-1931, Biologe, overl. Warmond 5-5-2000.
 4. ABRAHAM SEVENSTER, geb. Purmerend 2-12-1928, Leraar wiskunde, tr. Oosterbeek 7-5-1960 ALEID HEDWIG HERMINE BLINK, geb. Wassenaar 9-10-1935, dr. van GERARD JAN BLINK en NELLY HERMINE ADRIËNNE de FERRANTE.
VIal.
Top
Dr. ABRAHAM de BUCK, geb. Oostkapelle 4-12-1897, wetenschappelijk onderzoeker Koloniaal Instituut voor de Tropen overl. Santpoort 29-3-1945, tr. Bloemendaal 31-1-1941 LUCIE JANSEN, geb. Amsterdam 18-7-1912, Lerares Vrije expressie.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER de BUCK, geb. Santpoort 26-11-1941.
 2. Ir. DIEDERIK de BUCK, geb. Santpoort 14-4-1943, Leraar, portretschilder, tr. RIJPKE MARGARETHA IRENE BULTHUIS, geb. Naarden 18-6-1945, overl. Santpoort 3-6-2000
VIam.
Top
JANE ELISABETH de BUCK, geb. Giethoorn 17-5-1899, Heilgymnaste, overl. Ede 19-4-1974, tr. Teloekbetoeng 1-8-1924 JOHANNES SENTINUS van BURG, geb. Middelburg 18-6-1885, Administrateur rubberondern., overl. Tandjong Karang 5-6-1935, zn. van PIETER FREDERIK JAN van BURG en JOHANNA GIJSBERTA HENDRIKA de CASPARIS. Uit dit huwelijk:
 1. Dr. Ir. PIETER FREDERIK JAN van BURG, geb. Tandjong Karang 17-7-1925, Directeur Landbouwkundig Bureau Ned. Meststof, overl. Rijswijk 21-6-1990, tr. DOLLY de BOER, geb. Koog a/d Zaan 2-6-1922, Eindred. Landbouwk. Tijdschrift.
VIan.
Top
JOHANNA CHRISTINA de BUCK, geb. Giethoorn 7-8-1904, Lerares N19 overl. Voorschoten 6-3-1991, tr. Groningen 27-4-1939 GERARD SISSINGH, geb. Leeuwarden 14-5-1898, Stuurman koopvaardij, agent wijnen, antiekhandelaar, Ridder Kroonorde van Italië, Ereburger Buenos Aires, overl. Leeuwarden 12-2-1973, zn. van AALDRIK EBBENS SISSINGH, Arts, en DIRKJE JOHANNA PLUGGE.
Uit dit huwelijk:
 1. HELENA ANDREA SISSINGH, geb. Leeuwarden 7-1-1941, Analyste T.N.O..
 2. JOHANNA CATHARINA AGATHA SISSINGH, geb. Leeuwarden 17-3-1942, Lerares ceramiek, tr. GERT-JAN MEIJER, geb. Utrecht 21-10-1943, Architect, stedebouwkundige.
 3. THEODORA LUCIA SISSINGH, geb. Leeuwarden 20-8-1943, Lerares N XXI, tr. RUUD FRANKE.
Vo.
Top
HENDRIK VERMAAS, geb. Rotterdam 27-2-1873, Predikant, overl. Lochem 3-3-1946, tr. Aardenburg 26-7-1900 CHRISTINA HENDRIKA SOFIA REEPMAKER, geb. Aardenburg 10-2-1876, overl. Amsterdam 29-10-1965, dr. van PIETER LODEWIJK REEPMAKER en AKKE CORNELIA van OPPEN.
Uit dit huwelijk:
 1. CHRISTINA HENDRIKA SOPHIA VERMAAS, geb. Grosthuizen 16-5-1901, volgt VIao.
 2. JEANNE ELISABETH VERMAAS, geb. Boskoop 4-9-1905, volgt VIap.
 3. HENDRIK VERMAAS, geb. Boskoop 14-11-1906, Planter, ambt. PTT, overl. Leiden 20-11-1957, tr.(1) Baarn 23-9-1948 HENDRINA GEERTRUIDA MOL, geb. Zwolle 23-6-1919, tr.(2) Noordwijk 29-10-1954 LYDIA DOORNEVELD, geb. Noordwijk 26-10-1919.
 4. HEDWIG VERMAAS, geb. Lochem 11-5-1918, Violiste, tr.(1) Lochem 12-8-1943 HERMANUS GERARDUS WITTEBOL, geb. 's-Gravenhage 10-2-1908, Referendaris N.S., overl. Eemnes 18-3-1952, zn. van HERMANUS GERARDUS WITTEBOL en WILHELMINE AGNES ADELHEID FLECKEN, tr.(2) Amsterdam 29-1-1957 MAX RODRIGUES, geb. 29-1-1907, Violoncellist, overl. Keijenborg 7-5-1991.
VIao.
Top
CHRISTINA HENDRIKA SOPHIA VERMAAS, geb. Grosthuizen 16-5-1901, overl. Heemstede 9-2-1992, tr. Lochem 2-8-1927 JAN WILLEM NICOLAAS WEMPE, geb. Alkmaar 15-4-1891, Arts,chirurg, overl. Amstelveen 22-6-1984, zn. van ANTON DIETRICH WEMPE en JOHANNA de GREEF.
Uit dit huwelijk:
 1. ANTON DIETRICH WEMPE, geb. Sungai-penuh 5-1-1929, overl. Heiloo 17-2-1980.
 2. CHRISTINE WEMPE, geb. Sungai-penuh 16-1-1932, tr. Gouda 18-7-1959 Ir. DICK SCHOLTE, geb. Malang 30-4-1926, Ingenieur Fokker, huisarts, overl. Heemstede 1-12-1981, zn. van CARL SCHOLTE en ALIDE CECILIA HOOGENDIJK.
VIap.
Top
JEANNE ELISABETH VERMAAS, geb. Boskoop 4-9-1905, overl. Breda 24-6-1992, tr. Lochem 2-10-1928 ADOLF CONSTANT OTTO EDUARD RUDOLF de THOUARS, geb. Tilburg 18-5-1899, Dir. Stoomtr. Mij Breskens/Malde, overl. Breda 28-1-1962, zn. van EDUARD WILLEM GUSTAAF LODEWIJK de THOUARS en CHRISTINE JOHANNA van HAM.
Uit dit huwelijk:
 1. EDUARD ALFONS ADOLF de THOUARS, geb. Middelburg 3-1-1930, Leraar engels, overl. Boxmeer 20-12-1997, tr. Alblasserdam 19-3-1957 LAMBERDINA G.J.J. MENSINK, geb. 10-7-1933.
 2. ROBERT LOUIS PHILIPPE de THOUARS, geb. Middelburg 1-7-1931, Vertegenwoordiger Unilever.
 3. MARC ANTOINE de THOUARS, geb. Breskens 23-11-1932, overl. Breskens 25-11-1932.
 4. CHRISTINE JEANNE ELISABETH de THOUARS, geb. Breskens 6-10-1933, tr. PIETER ANTHONIE BLUSS van OUD ALBLAS, geb. 25-6-1929.
 5. JACQUES MARC ANTOINE de THOUARS, geb. Breda 26-3-1939, Intern. marktonderzoeker, tr. Breda 28-10-1964 ANNETJE KROON geb. 26-6-1940.
 6. MARC ANTOINE de THOUARS, geb. Breda 8-3-1942, Leraar engels tr. Breda 2-6-1967 AALTJE SIJGJE de ROVER, geb. Breda 20-12-1945.
 7. GEORGE de THOUARS, geb. Breda 9-9-1943, Leraar economie.
 8. MARGUERITE BLANCHE ELEONORE de THOUARS, geb. Breda 15-3-1945, tr. Breda 16-2-1968 ROBERT FRANCISCUS MARIA WEIDEMA, geb. Roosendaal & Nispen 18-8-1945, Verkoopleider.
 9. NICOLAAS GASPARD de THOUARS, geb. Breda 14-4-1949, Socioloog, tr. Breda 8-8-1983 MARIA JOHANNA van der VEN, geb. Breda 9-4-1951.
Vp.
Top
CAREL PHILIPPUS VERMAAS, geb. Wierden/Enter 30-12-1875, Architect, overl. Utrecht 23-1-1972, tr.(1) 's-Gravenhage 9-8-1907 WILHELMINA JACOBA PISUISSE, geb. Maassluis 7-5-1876, overl. Amersfoort 28-11-1944, dr. van JACOBUS SERVAAS PISUISSE en WILHELMA JACOBA SCHIPPER.
Uit dit huwelijk:
 1. ELLY VERMAAS, geb. Rotterdam 24-8-1910, volgt VIaq.
CAREL PHILIPPUS VERMAAS, tr.(2) Hilversum 26-9-1945 SUZANNA CORNELIA WOLHOFF, geb. Amsterdam 7-7-1874, overl. Utrecht 23-4-1960, dr. van JAN CORNELIS WOLHOFF en MARIA BRANDES.

 

VIaq.
Top
ELLY VERMAAS, geb. Rotterdam 24-8-1910, Kinderarts, overl. Bislich 22-2-1999, tr. Frankfurt/Main 4-4-1940 ALBIN JOSEF RICHARD POOTH, geb. Wesel 23-4-1907, Arts, overl. Bislich 27-6-1980.
Uit dit huwelijk:
 1. RICHARD POOTH, geb. Frankfurt/Main 19-1-1941, Onderwijzer, tr. 3-4-1971 BARBARA SCHWERDTFEGER, geb. 18-10-1941.
 2. ETA CLARA POOTH, geb. Frankfurt/Main 16-3-1942, ondertr. / tr. Mainz/Bislich 23-2 / 20-7-1967 NICOLAUS SCHWALBACH, geb. 18-11-1934.
 3. BRIGITTE WILHELMINE POOTH, geb. Schwichteler 17-4-1945, ondertr. 6-9-1968, tr. 18-10-1968 FRANZ JOSEF WIEDEKING, geb. Ottenhausen 13-2-1941.
 4. ADELHEID EMMA POOTH, geb. Bad Homburg v. d. Hohe 11-1-1947, ondertr. 2-7-1971, tr. Mainz 8-1972 MICHAEL SCHREEB, geb. Mainz 20-2-1942.
 5. CAREL ERNST POOTH, geb. Bad Homburg v. d. Hohe 9-12-1948, overl. Neuhausen 19-9-1971.
 6. MARIJKE POOTH, geb. Bad Homburg v. d. Hohe 29-10-1950, ondertr. Hamburg 9-4-1981, tr. 5-1981 FRIEDRICH KOHLER, geb. Wittingen 28-6-1948.
Vq.
Top
JANUS CHRISTIAAN KAREL VERMAAS, geb. Yerseke 18-6-1879, Directeur Drukkerij de Mercuur , cowboy en veerman in Louisana (USA), engineer bij Tel. Comp. in Chicago, Directeur van De Tegelhandel in Utrecht, overl. Hilversum 24-8-1949, tr.(1) 's-Gravenhage 13-6-1906 huwelijk ontbonden 10-5-1907 DOROTHEA JOHANNA van der LINDEN, geb. Buitenzorg 20-6-1884, overl. Zeist 17-3-1968, dr. van DIRK JOHANNES van der LINDEN en JOHANNA MARIA CORNELIA JOSEPH. van GORKUM.
JANUS CHRISTIAAN KAREL VERMAAS, tr.(2) New York NJ 9-1907 huwelijk ontbonden october 1915 MAY MALVINE LOUISE GROTHE, geb. Zeist 10-5-1886, overl. Paterson 29-4-1919, dr. van ALEXANDER LODEWIJK GROTHE en AMELIE HENRIËTTE JEANETTE TWISS.
Uit dit huwelijk:
 1. OTTO VICTOR VERMAES, geb. Clifton NJ 13-5-1910, volgt VIar.
JANUS CHRISTIAAN KAREL VERMAAS, tr.(3) Riseberga 28-8-1926 BRITA ERICA KAROLINA BERGGREN, geb. Höör 31-12-1899, Heilgymnaste, masseuse, overl. Hilversum 13-9-1986, dr. van ERNST GUSTAF BERGGREN, Lantbruksingeniör, en EVA FREDERIKA CAROLINA RÖNSTRÖM.
Uit dit huwelijk:
 1. ERNST CAREL VERMAAS, geb. Lund 22-6-1927, volgt VIas.
 2. HANS ERIK VERMAAS, geb. Hilversum 14-3-1931, volgt VIat.
VIar.
Top
OTTO VICTOR VERMAES, geb. Clifton NJ 13-5-1910, Bus en taxi-ondernemer, inspector, overl. Hagerstown MD 1-2-1979, tr. Hagerstown MD 19-6-1954 VIRGIE MAY HEWITT, geb. Aristo VA 5-2-1923, overl. / begr. Hagerstown MD 20/23-5-1981, dr. van JOHN CALVIN HEWITT en MATTIE LOUISE DICKERSON.
Uit dit huwelijk:
 1. CONSTANCE ANN VERMAES, geb. Pulaska VA 12-10-1945, Radiographer, sonographer, tr. Hagerstown MD 19-11-1966 GORDON EDWARD SANDERS, geb. Hagerstown MD 7-2-1939, Systems computer programmer, zn. van PRESTON AMBROSE SANDERS en MILDRED CORA SPRECHER.
 2. JOHN GUS VERMAES, geb. Detroit 24-6-1949, tr. GINGER .
VIas.
Top
ERNST CAREL VERMAAS, geb. Lund 22-6-1927, Hoofd verschillende KLM vestigingen buitenland, hoofd bureau afhandelings-contracten, tr.(1) Amsterdam 12-10-1954 LIESBETH VERMEULEN, geb. Haarlem 29-10-1928, Bezigheidstherapeute, lerares Ikebana, overl. Heemstede 24-11-1992, dr. van Dr. PIETER VERMEULEN, Conservator Hortus Botanicus, en MARIA EDELTRUDA ELISABETA ter HOEVE.
Uit dit huwelijk:
 1. JUDITH SASKIA VERMAAS, geb. 's-Gravenhage 24-9-1957, Coupeuse, tr. Eindhoven 7-11-1990 JURI SADIK, geb. Riga 30-11-1955.
 2. MARIEKE BEATRIX VERMAAS, geb. 's-Gravenhage 24-4-1959, tr. Heemstede 3-4-1980 JEAN-CLAUDE COMA, geb. Oran 3-12-1953, Manager Marketing Services Migros, zn. van NARCISSE COMA en MARINE MARIE DE L'ASSOMPTION CANALLAS.
 3. CAROLINA BIRGITTA VERMAAS, geb. 's-Gravenhage 8-11-1960, Verpleegkundige, natuurgeneeskundige.
ERNST CAREL VERMAAS, tr.(2) Jaruwan Nokrang, geb. Ratchaburi 25-6-1947, dr. van Prayong Khemsap en Chareon Dechadit. Woont samen met.
VIat.
Top
HANS ERIK VERMAAS, geb. Hilversum 14-3-1931, Tekenleraar, schoolleider Montessori Lyceum Amsterdam, tr.(1) Deventer 28-7-1956 CATHARINA van GULIK, geb. Heusden 21-9-1930, Illustratice, ambtenaar participatie gem. Amsterdam, dr. van AUGUSTUS van GULIK, Arts, en ANNA MARIA ELISABETH LUGT.
Uit dit huwelijk:
 1. CHRISTIAAN HEIN VERMAAS, geb. Amsterdam 13-2-1958, Grafisch ontwerper, tr. Amsterdam 9-7-1999 CHIN-LIEN CHEN, geb. Chuang-Hua (Taiwan) 10-10-1973.
 2. Dirk Tijmen Vermaas, geb. Amsterdam 12-2-1960, Horeca ondernemer, tr. Amsterdam 11-6-1994 Hannette Friederich, geb. Leiden 3-5-1963, Horecaondernemer, dr. van JOHAN COENRAAD HENDRIK FRIEDERICH, Internist, en GERDINA BIJLEVELD.
 3. Dr. Pieter Ernst Vermaas, geb. Amsterdam 18-7-1964, tr. Florentine Geertrui Seya Vaillant, geb. Willemstad 21-7-1961, dr. van Floris Abraham Vaillant en Odilia Clémence Alexandra de Vries. Woont samen met.
HANS ERIK VERMAAS, tr.(2) Amsterdam 22-11-1983 MARTHE MARGUERITE CALFF, geb. Amsterdam 7-7-1950, Medisch psychologe Hoofd Patiëntenzorg afd. Med. Psychologie A.M.C., dr. van JOZEF PHILIP CALFF, Journalist, directeur, en YVONNE HENRIËTTE de VRIES.
Uit dit huwelijk:
 1. TEUN JOB VERMAAS, geb. Amsterdam 6-1-1984.
 2. STEVEN VICTOR VERMAAS, geb. Amsterdam 24-8-1986.
IVh.
Top
CAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 16-11-1841, Drogist, winkelier, apothekersbediende, overl. Haarlem 27-3-1924, tr. Alkmaar 20-9-1871 RISKE HONKOOP, geb. Alkmaar 20-9-1849, overl. Amsterdam 19-7-1913, dr. van MARTINUS WILLEM HONKOOP en ALIDA FOCKENS.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHANNA CHRISTINA AGATHA NONHEBEL, geb. Alkmaar 18-5-1872, overl. Alkmaar 15-8-1873.
 2. MARTINUS WILLEM NONHEBEL, geb. Alkmaar 12-11-1873, Serg. Maj. KNIL,, overl. Amsterdam 22-7-1941, tr.(1) Amsterdam 10-2-1910 PETRONELLA DIEDERIKA TULP, geb. Amsterdam 21-11-1879, overl. Amsterdam 9-3-1918, tr.(2) Amsterdam 14-11-1918 AGNES JOHANNA MARIA PIETERS, geb. s'Hertogenbosch 1-7-1879, overl. Vinkeveen 23-7-1964, dr. van CORNELIS PIETERS en JOHANNA MARIA GERRITSE.
 3. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFER NONHEBEL, geb. Alkmaar 1-4-1875, overl. Alkmaar 15-7-1875.
 4. ALIDA NONHEBEL, geb. Alkmaar 17-5-1876, overl. Alkmaar 19-8-1876.
 5. JOHANNA CHRISTINA AGATHA NONHEBEL, geb. Alkmaar 17-5-1876, overl. Alkmaar 18-5-1876.
 6. KAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. Alkmaar 2-9-1877, volgt Vr.
 7. ALIDA NONHEBEL, geb. Alkmaar 4-11-1878, overl. Alkmaar 25-9-1879.
 8. FOKKE NONHEBEL, geb. Alkmaar 9-9-1880, volgt Vs.
 9. DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. Alkmaar 24-10-1881, volgt Vt.
 10. ABRAHAM AGATHUS NONHEBEL, geb. Zierikzee 23-6-1887, overl. Rotterdam 26-11-1887.
Vr.
Top
KAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. Alkmaar 2-9-1877, Handelsagent, overl. Haarlem 25-9-1957, tr. Haarlem 14-5-1908 GEERTRUIDA ALIDA LASSCHUIT, geb. Haarlem 18-8-1874, overl. Haarlem 29-11-1958, dr. van JAN LASSCHUIT en ALIDA HEILIGERS.
Uit dit huwelijk:
 1. GEERTRUIDA ALIDA NONHEBEL, geb. Amsterdam 20-5-1909, volgt VIau.
 2. PETRONELLA DIEDERIKA NONHEBEL, geb. Haarlem 16-6-1912, Telefoniste, overl. Bloemendaal 18-7-1965.
 3. KAROLINA PHILIPPINA NONHEBEL, geb. Schoten 27-7-1916, volgt VIav.
VIau.
Top
GEERTRUIDA ALIDA NONHEBEL, geb. Amsterdam 20-5-1909, Telefoniste, overl. Ede 1-9-1971, tr. Haarlem 3-8-1943 PIETER OOSTENRIJK, geb. Rijnsburg 12-2-1897, Banketbakker.
Uit dit huwelijk:
 1. THEODORUS CHRISTIAAN OOSTENRIJK, geb. Doorn 16-4-1947, Hoofd technische dienst woningcooperatie, tr. Ede 12-6-1970 TAETSKE BARON, geb. Smallingerland 10-3-1950.
VIav.
Top
KAROLINA PHILIPPINA NONHEBEL, geb. Schoten 27-7-1916, overl. Haarlem 3-4-2003, tr. Haarlem 20-2-1947 HENDRIK TEUNE, geb. Velsen 13-10-1914, Kantoorbediende, overl. Haarlem 13-12-1988, zn. van WILLEM AREND TEUNE en ALIDA JACOMIJNTJE den BREMER.
Uit dit huwelijk:
 1. KAROLINA ALIDA TEUNE, geb. Haarlem 16-12-1951, Onderwijzeres, medewerker Juridische afd. Universiteit van Amsterdam, tr. ANDRIES J. VONK.
 2. HENDRIKA TEUNE, geb. Haarlem 20-6-1954, Juriste, tr. HENK GROOTVELD, Archivaris.
Vs.
Top
FOKKE NONHEBEL, geb. Alkmaar 9-9-1880, Bankbediende, overl. Dordrecht 19-10-1961, tr. Amsterdam 16-5-1907 MARIA JOHANNA HONKOOP, geb. Alkmaar 10-9-1879, overl. Dordrecht 18-6-1959, dr. van HENDRIK LAMMERS HONKOOP en MARIA JOHANNA BURKINK.
Uit dit huwelijk:
 1. MARIA JOHANNA NONHEBEL, geb. Amsterdam 16-7-1908, Kleuteronderwijzeres, overl. 's-Gravenhage 17-4-1984, tr. 's-Gravenhage 17-12-1969 JOHAN GEORGE LAMMER LANTROK, geb. 's-Gravenhage 4-11-1894.
 2. MARTINUS WILLEM NONHEBEL, geb. Amsterdam 31-7-1912, overl. Amsterdam 21-6-1929.
Vt.
Top
DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. Alkmaar 24-10-1881, Magazijnbediende, overl. Rheden 14-9-1974, tr. 's-Gravenhage 5-11-1913 HENRIËTTE ONRUST, geb. Vledder 20-12-1884, overl. Rheden 24-4-1971, dr. van JOHAN CHRISTIAAN ONRUST en ADRIANA van der WALLE.
Uit dit huwelijk:
 1. JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 5-9-1914, volgt VIaw.
 2. CAROLINA PHILIPPINA NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 9-5-1916, volgt VIax.
 3. ADRIANA NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 7-1-1918, volgt VIay.
 4. HENRIËTTE NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 6-12-1919, volgt VIaz.
 5. KAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 21-11-1921, volgt VIba.
 6. MARTINUS WILLEM NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 8-3-1923, volgt VIbb.
 7. CORNELIS CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 15-10-1925, volgt VIbc.
 8. DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 6-3-1928, volgt VIbd.
VIaw.
Top
JOHAN CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 5-9-1914, Electr. techn. / werkvoorbereider, overl. Alkmaar 26-8-1996, tr. Rotterdam 12-7-1944 CHRISTINA WOLST, geb. Rotterdam 10-4-1916, overl. Alkmaar 14-9-1997, dr. van LEENDERT WOLST en BEIJERLING.
Uit dit huwelijk:
 1. MARCEL NONHEBEL, geb. Rotterdam 6-12-1946, Leraar geschiedenis, tr. Zaltbommel 10-9-1972 ATIE van de HEUVEL, geb. Zaltbommel 9-4-1948.
 2. HARRY NONHEBEL, geb. IJmuiden 17-7-1952, Onderwijzer, tr. Alkmaar 1-8-1974 YVONNE de LEIJ, geb. Alkmaar 14-7-1953.
VIax.
Top
CAROLINA PHILIPPINA NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 9-5-1916, Coupeuse, tr. 's-Gravenhage 9-5-1956 HENDRIK JAN van WIJK, geb. 's-Gravenhage 29-6-1916, Chef Rijks Automobiel Centrale (RAC), overl. 's-Gravenhage 8-3-1982, zn. van JAN HENDRIK van WIJK en LOUISE DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:
 1. ANKE van WIJK, geb. 's-Gravenhage 17-4-1953, Secretaresse, tr. 's-Gravenhage 5-11-1975 ROBERT ANTON ERNST SCHUTTE, geb. 's-Gravenhage 26-7-1951, Technisch tekenaar.
VIay.
Top
ADRIANA NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 7-1-1918, Kokkin, tr. 's-Gravenhage 19-1-1949 MAURITIUS FRANCISCUS LELIEVELD, geb. 's-Gravenhage 11-2-1910, Timmerman, voorman kabels & versterkers PTT, overl. 's-Gravenhage 18-6-1993, zn. van GUSLIJN JOHANNES HENDRICUS LELIEVELD en ELISABETH JACOBA STUUL.
Uit dit huwelijk:
 1. MARJOLIJN LELIEVELD, geb. 's-Gravenhage 5-11-1949, Secretaresse, tr. 's-Gravenhage 22-12-1973 JOS de GROOT, geb. 's-Gravenhage 8-4-1946, Meet- & regeltechnieker.
 2. ANNELIES LELIEVELD, geb. 's-Gravenhage 19-7-1953, Kinderverzorgster, tr. Rotterdam 31-1-1975 JON BOITEN, geb. Rotterdam 15-6-1952, Expediteur.
VIaz.
Top
HENRIËTTE NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 6-12-1919, Coupeuse, tr. 's-Gravenhage 23-10-1946 JOHANNES WILLEM KRUL, geb. 's-Gravenhage 29-4-1918, Sectorchef PTT regio Naaldwijk, zn. van WILHELMUS LEONARDUS GERARDUS KRUL en MARIA THEODORA STUUL.
Uit dit huwelijk:
 1. WILMA KRUL, geb. 's-Gravenhage 7-7-1951, Kleuterleidster, tr. 's-Gravenhage 9-10-1973 BERTUS van der DOES, geb. IJmuiden 14-2-1946, Journalist.
 2. ROY KRUL, geb. 's-Gravenhage 17-1-1956, Afd. hoofd, administrateur, tr. Naaldwijk 22-9-1988 PETRA JOHANNA MEIJER, geb. 's-Gravenhage 2-11-1960, Secretaresse.
VIba.
Top
KAREL PHILIPPUS NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 21-11-1921, Monteur PTT, overl. Coevorden 1-9-1989, tr. 's-Gravenhage 31-10-1945 SIMENTJE TIMMER, geb. Winschoten 27-9-1922, dr. van ELZO TIMMER en L. ACHTERHOF. Uit dit huwelijk:
 1. DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 9-5-1946, Ondernemer in electronica, tr.(1) 's-Gravenhage 11-7-1969 Gescheiden 20-12-1983 ROBERTINE JOSEFA VALENBREDER, geb. Batavia 7-6-1946, tr.(2) Rotterdam 21-3-1985 KIRSTEN HELENA van BAARLE, geb. Delft 21-3-1947.
 2. ELZO NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 5-1-1947, Electro-technicus, tr. Rijswijk 25-2-1974 HILGINA JOHANNA OOSTERMAN, geb. 's-Gravenhage 12-8-1952.
 3. HENRI NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 27-8-1949, Electro-technicus, tr. Rijswijk 3-9-1976 MARIA ANTOINETTE JUTTE, geb. 's-Gravenhage 18-12-1952.
VIbb.
Top
MARTINUS WILLEM NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 8-3-1923, Verenigings organisator, tr.(1) 's-Gravenhage 24-8-1949 JOHANNA CORNELIA MOLENAAR, geb. Apeldoorn 22-3-1921, dr. van HERMANUS GERRIT MOLENAAR en JOHANNA CORNELIA van OORT.
Uit dit huwelijk:
 1. ERIK NONHEBEL, geb. Utrecht 15-3-1952, Financieel beleidsadviseur Gem. Groningen, tr. Zuidlaren 17-12-1993 JANTJE ANS DEKKER, geb. Rolde 6-5-1963, Beleidsmedewerkster gem. Groningen.
  MARTINUS WILLEM NONHEBEL, tr.(2) Dordrecht 16-4-1959 LIMKE HOLLEMAN, geb. Middelharnis 29-9-1933, Maatschappelijk werkster dr. van MARIUS HOLLEMAN en TRIJNTJE LIEMBURG.
  Uit dit huwelijk:
  1. EVELINE NONHEBEL, geb. Utrecht 24-3-1960, Germaniste.
  2. INGE NONHEBEL, geb. Utrecht 15-11-1962, Secretaresse, tr. Utrecht 31-3-1992 Dr.RONALD NICOLAAS JOHANNES ROMMES, geb. Utrecht 12-12-1958, Historicus.
VIbc.
Top
CORNELIS CHRISTIAAN NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 15-10-1925, Neerlandicus, tr. 's-Gravenhage 3-2-1956 ELLY HAZEBROEK, geb. 's-Gravenhage 21-12-1930, Bibliothecaresse, dr. van ANTON WILLEM HAZEBROEK en JACOBA MICHAELA VOS.
Uit dit huwelijk:
 1. Dr. Ir. Sanderine NONHEBEL, geb. Rijswijk 17-9-1960, Onderzoeker Univ. Wageningen, tr. Dronten 6-5-1993 PETER van DIJK, geb. Mastenbroek 20-6-1956, Beheerder landb. werktuigenpark, zn. van JOHANNES van DIJK en ENGELTJE van der WEERD.
 2. Ir. PIETER CORNELISZ NONHEBEL, geb. Rijswijk 23-6-1962, Scheikundig technoloog, tr. Gieten 2-11-1992 MACHTELDJE PLEIZIER, geb. Woerden 16-7-1965, Logopediste, dr. van MEINT ROELOF PLEIZIER en ANNA WORST.
VIbd.
Top
DANIËL JACOBUS NONHEBEL, geb. 's-Gravenhage 6-3-1928, Commercieel medewerker Hoogovens, tr. 's-Gravenhage 24-4-1952 WILLY van der HOEK, geb. Rotterdam 2-6-1931, Medewerkster uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers, dr. van WILHELM KLAAS van der HOEK en JOHANNA CORNELIA KOPPERS.
Uit dit huwelijk:
 1. EWOUT NONHEBEL, geb. Beverwijk 29-5-1957, Beleidsmedewerker verslavingszorg, tr. LIDUINA MARIA JOSEPHA de RUITER, geb. de Bilt 2-3-1959, Secretaresse.
 2. MENNO NONHEBEL, geb. Beverwijk 1-4-1960, Systeembeheerder.
IVi.
Top
JACOBUS EVERHARDUS NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 8-12-1842, Kruidenier, overl. 's-Gravenhage 22-11-1931, tr. Leimuiden 27-5-1874 ELIZABETH BONDA, geb. Alkemade 26-6-1850, overl. Leiden 1-4-1920, dr. van WILLEM BONDA en RISJE SOPJES.
Uit dit huwelijk:
 1. WILLEM BONDA NONHEBEL, geb. Leimuiden 26-1-1875, Kruidenier overl. Lisse 19-5-1926, tr. Leiden 8-12-1904 MARIA van DUUREN, geb. Leiden 24-12-1881, overl. Zoeterwoude 27-1-1952, dr. van LODEWIJK van DUUREN en SARA BIJDEBEEKE.
 2. JOHANNA CATHARINA AGATHA NONHEBEL, geb. Leimuiden 8-1-1877, volgt Vu.
 3. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFEL NONHEBEL, geb. Leimuiden 1-10-1882, volgt Vv.
 4. RISJE NONHEBEL, geb. Leimuiden 8-10-1886, volgt Vw.
Vu.
Top
JOHANNA CATHARINA AGATHA NONHEBEL, geb. Leimuiden 8-1-1877, overl. Voorburg 2-4-1960, tr. Leimuiden 20-5-1908 Scheiding uitgesproken 9-12-1947 NICOLAAS JACOB van der WILK, geb. Lisse 2-6-1885, Assuradeur.
Uit dit huwelijk:
 1. GERARD NICOLAAS van der WILK, geb. Sassenheim 14-7-1909, volgt VIbe.
 2. ELISABETH van der WILK, geb. Oegstgeest 19-10-1911, tr. 's-Gravenhage 19-3-1941 J.A.M. van HEERINGEN.
 3. RISJE JOHANNA van der WILK, geb. Leiden 13-10-1913, Kantoorbediende, overl. 's-Gravenhage 3-11-1951.
VIbe.
Top
GERARD NICOLAAS van der WILK, geb. Sassenheim 14-7-1909, Administrateur, overl. 's-Gravenhage 26-9-1980, tr. 's-Gravenhage 2-9-1938 ELISABETH van der VEEN, geb. Nijholtwolde 13-1-1909, Verloskundige.
Uit dit huwelijk:
 1. ONNO ROBERT van der WILK, geb. 's-Gravenhage 7-6-1944.
 2. EWOUD JOHAN van der WILK, geb. 's-Gravenhage 4-7-1946.
Vv.
Top
JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFEL NONHEBEL, geb. Leimuiden 1-10-1882 Dir. Goudse Olieh. , reiziger, overl. 's-Gravenhage 30-5-1950, ondertr. Sassenheim 28-5-1914 JOSINA MOREE, geb. Oudenhoorn 30-6-1886, overl. Oegstgeest 25-6-1971, dr. van PIETER MOREE en JANNETJE KOUWENOORD.
Uit dit huwelijk:
 1. PIETER NONHEBEL, geb. Leimuiden 28-4-1917, volgt VIbf.
 2. JACOBUS EVERARDUS NONHEBEL, geb. Katwijk aan Zee 24-5-1924, volgt VIbg.
VIbf.
Top
PIETER NONHEBEL, geb. Leimuiden 28-4-1917, Technisch directeur, overl. Neuss 20-5-1992, tr. Sliedrecht 6-9-1944 Echtscheiding september 1972 JACOBA van HOEVE, geb. Sliedrecht 4-6-1916, overl. Emmen 15-11-1993, dr. van A.F. van HOEVE en KLAZINA BOS.
Uit dit huwelijk:
 1. INE NANETTE NONHEBEL, geb. Oegstgeest 12-1-1947, tr. Woerden 21-5-1974 PETER J.M. NAYEE, geb. Utrecht 11-4-1948, Manager, verkoopleider, zn. van JAN NAAIJER en M.G. GERDES.
 2. YVONNE PAULETTE NONHEBEL, geb. Oegstgeest 17-9-1949, tr. Woerden 10-8-1972 JAN de KLEIN, geb. Emmen 1-6-1948, Onderhoudsman Techn. Dienst in verzorgingscentrum, zn. van DERK de KLEIN en PIETJE H. MINK.
 3. ARNOUD GASTON NONHEBEL, geb. Zandvoort 30-6-1957, Chauffeur, verhuizer, tr. Emmen 20-9-1990 ANKELINA SCHILSTRA, geb. Kampen 6-11-1965, Klinisch-chemisch analiste, dr. van ANSKE SCHILSTRA en HENDERIKA BOTTELIER.
VIbg.
Top
JACOBUS EVERARDUS NONHEBEL, geb. Katwijk aan Zee 24-5-1924, Werktuigkundige, tr. Decin 7-6-1945 CHRISTINA ELISABETH HEIDE, geb. Boletice nach Labem 18-7-1928, dr. van RUDOLF HEIDE en CHRISTINE KLEMMER.
Uit dit huwelijk:
 1. JACOBUS NONHEBEL, geb. Lisse 4-7-1946, Ontwikkelings technicus vakgr. Deeltjes Optica TH Delft, tr. Oegstgeest 23-9-1970 ANNEKE ELISABETH van DRIEST, geb. Bindjei 7-4-1949.
 2. HANNELORE JOSINA CHRISTINA NONHEBEL, geb. Oegstgeest 8-10-1947, tr. Oegstgeest 22-9-1970 RUUD PASMA, geb. Leiden 4-4-1944, Boer.
 3. ELISABETH CHRISTINA NONHEBEL, geb. Leiden 27-3-1950, tr. .
 4. RUDOLPH NONHEBEL, geb. Oegstgeest 3-10-1952, tr. Oegstgeest 6-6-1980 METJE CHRISTINA ELISABETH van der HEIJDEN, geb. 12-7-1957.
 5. ROBERT NONHEBEL, geb. Oegstgeest 30-11-1955, tr. Oegstgeest 5-4-1979 AGATHA CORNELIA MULDER, geb. 17-9-1955.
 6. IRENE JOSINA NONHEBEL, geb. Oegstgeest 8-8-1958, tr. Oegstgeest 7-1-1982 CORNELIS JEROEN SCHADDE van DOOREN, geb. Oegstgeest 5-6-1957.
 7. PETER NONHEBEL, geb. Oegstgeest 21-10-1962.
Vw.
Top
RISJE NONHEBEL, geb. Leimuiden 8-10-1886, Winkelhoudster, overl. Hilversum 25-2-1935, tr. Leiden 8-10-1923 LOURENS CORNELIS HERTOGE, geb. Sommelsdijk 25-11-1876, Molenaar, molenreparateur, winkelier, overl. Hilversum 19-5-1960, zn. van CORNELIS LOURENS HERTOGE en ADRIAANTJE van der BAAN.
Uit dit huwelijk:
 1. ELISABETH JOHANNA HERTOGE, geb. Leiden 11-12-1924.
IVj.
Top
CHARLOTTE CATHARINA ALEIDA NONHEBEL, geb. Nieuw Loosdrecht 31-1-1846, overl. Hilversum 4-3-1915, tr. Poortvliet WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 16-4-1840, Winkelier, overl. Harlingen 17-1-1912, zn. van ULRICH FAGGINGER AUER en MARIA van SORGE.
Uit dit huwelijk:
 1. FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 28-7-1881, overl. Middelburg 28-7-1881.
 2. Dr. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFEL FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 6-8-1882, volgt Vx.
 3. ULRICHA MARIA FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 10-11-1883, overl. Haarlem 3-2-1958.
 4. WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 15-3-1886, volgt Vy.
 5. ELISABETHA JOHANNA FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 11-5-1888, overl. Bloemendaal 28-8-1982.
Vx.
Top
Dr. JOHANNES ABRAHAM CHRISTOFFEL FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 6-8-1882, Hoogleraar philosophy and Philosophy theology Harvard overl. Concord Mass 3-3-1964, tr. Pittsburgh PA 16-9-1913 JOHANNA CORNELIA SNIJDER, geb. Harlingen 15-9-1884, overl. Concord Mass 30-6-1963, dr. van JOHAN JOCHUMS SNIJDER en TRIJNTJE de LANGE.
Uit dit huwelijk:
 1. Dr. WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Pittsburgh PA 24-6-1914, volgt VIbh.
 2. TRIJNTJE FAGGINGER AUER, geb. Ithica NY 8-6-1921, volgt VIbi.
 3. JOHANNA CORNELIA FAGGINGER AUER, geb. Ithica NY 29-7-1924, volgt VIbj.
VIbh.
Top
Dr. WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Pittsburgh PA 24-6-1914, Paleontoloog, geoloog, overl. West Falmouth Md 23-12-1985, tr. DOROTHY AYER CLARK, geb. 10-8-1918, overl. Santa Rosa CA 14-3-1994.
Uit dit huwelijk:
 1. SUSAN FAGGINGER AUER, geb. 24-2-1943, tr. WYNN BOUCHER, geb. 26-11-1941.
 2. JOAN FAGGINGER AUER, geb. Havana 26-4-1945, Nurse, tr. IRVING HURD HAWLEY, geb. Bellingham Wash 27-5-1942, Electrical engineer Hewlett Packard.
 3. PATIENCE FAGGINGER AUER, geb. Havana 1-1-1948, Psychotherapist, tr. KEVIN DAVID GACK, geb. Syrus OH 28-7-1950.
 4. WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Bridgetown 16-4-1954, Owner: Chroma Technology, tr. CLAUDIA JOAN CASSIDY, geb. Schenectady NY 25-12-1949, Graphic artist.
VIbi.
Top
TRIJNTJE FAGGINGER AUER, geb. Ithica NY 8-6-1921, Social worker Real Estate, tr. 15-11-1942 JAMES DUDLEY HAWKS II, geb. Detroit Mich. 1-7-1921, President Ross Cutter, overl. Waltham Mass 15-11-1982.
Uit dit huwelijk:
 1. DEBORAH HAWKS, geb. Boston Mass 14-5-1948, Teacher language, tr. WILLIAM J. KELLEY, geb. Milton Mass 1-10-1948 Marketing engineer.
 2. SUSANNAH HITCHINGS HAWKS, geb. Concord Mass 10-11-1952, tr. DOUGLAS EUGENE VAUGHAN, geb. Oklahoma OK 19-3-1954, Cardiologist.
 3. JAMES DUDLEY HAWKS III, geb. Boston Mass 12-1-1960, Sales manager industr. supply, tr. SHELLEY DRAKE, geb. Oklahoma City OKL 22-11-1960, Historian.
VIbj.
Top
JOHANNA CORNELIA FAGGINGER AUER, geb. Ithica NY 29-7-1924, Teacher, tr. ROBERT MARION OSBORN, geb. Suffolk Va 5-3-1922, Corporate manager - Forestry.
Uit dit huwelijk:
 1. TRINA OSBORN, geb. Birmingham Ala 9-9-1949, Social worker, tr. DANIEL LEE JOHNSON, geb. Tex-Arkansas Ark 8-3-1946, Welder.
 2. ROBERT WEBSTER OSBORN, geb. Franklin Va 13-3-1951, overl. Franklin Va 13-12-1977.
 3. JOHN CHRISTOPHER OSBORN, geb. Franklin Va 3-2-1953, Architect, tr.(1) CECILIA BAECHER, geb. Norfolk Va 29-6-1954, Sales Manager, tr.(2) MARY ANN GUNTHER, geb. Baltimore Md 17-12-1963, Director of Development.
 4. SALLIE BATTEN OSBORN, geb. Franklin Va 3-11-1955, Multidimensial, tr. PHILIP JUSTICE, geb. Ironton OH 20-10-1949, Geologist.
Vy.
Top
WILLEM FAGGINGER AUER, geb. Middelburg 15-3-1886, Sportleraar, overl. 1952, tr. Haarlem 21-10-1915 JENNEKE ADRIANA MARIA LANGEVELD, geb. Haarlem 12-1-1887, overl. 1976, dr. van BASTIAAN LANGEVELD en CATHERINA MARIA BROEKMEIJER.
Uit dit huwelijk:
 1. CHARLOTTE ALEIDA CATRINA FAGGINGER AUER, geb. Pittsburgh PA 1918, volgt VIbk.
 2. BASTIAN FAGGINGER AUER, geb. Ithaca NY 1923, volgt VIbl.
VIbk.
Top
CHARLOTTE ALEIDA CATRINA FAGGINGER AUER, geb. Pittsburgh PA 1918, tr. WHITNEY EDWARD LAWRENCE, geb. 1914.
Uit dit huwelijk:
 1. JANET ALICE LAWRENCE, geb. Beverly Mass 1943, tr. STANLEY BLAIR.
 2. SHARON ANN LAWRENCE, geb. Great Falls Mont 1945, tr. CARL F. FRANZ.
 3. DIANA JEANNE LAWRENCE, geb. Beverly Mass 1948, tr. MIKE GRIBBLE.
 4. WHITNEY II EDWARD LAWRENCE, geb. Beverly Mass 1951, tr. JEANNE NEVIN.
 5. BRUCE EDWARD LAWRENCE, geb. Berea Ohio 1952, tr. BARBARA MC. LEOD.
VIbl.
Top
BASTIAN FAGGINGER AUER, geb. Ithaca NY 1923, tr. PRISCILLA PEIRCE, geb. Stapleton NY 1926.
Uit dit huwelijk:
 1. WILLIAM FAGGINGER AUER, geb. 1949, tr. LISA .
 2. RICHARD FAGGINGER AUER, geb. 1951, tr. JAYE SHEPARD.
 3. CAROLYN FAGGINGER AUER, geb. Berwyn Illinois 1953, tr. DOUGLAS PRESCOTT.
 4. GRETCHEN FAGGINGER AUER, geb. Cailicothe Ohio 1956, tr. RENE DOIRON.
IIId.
Top
DANIËL PETRUS NONHEBEL, geb./ ged. Petten 26-9/2-11-1806, Winkelier, overl. Utrecht 30-1-1870, tr.(1) Utrecht 21-4-1852 JOHANNA BERNDINA WILHELMINA HAGEN, geb. Nijmegen 4-3-1814, overl. Utrecht 25-11-1863, dr. van WILLEM HAGEN en ELISABETH CLARA BURCK.
DANIËL PETRUS NONHEBEL, tr.(2) Utrecht 26-6-1867 FREDERICA THEODORA WENNIGER, geb. Cuyck 20-8-1828, dr. van CHRISTIAAN CLAVINDUS WENNIGER en HENDRIKA ELISABET NEOMAGUS.
Uit dit huwelijk:
 1. ELISABETH JANE NONHEBEL, geb. Utrecht 17-11-1868, overl. Utrecht 24-5-1870.
 2. PETER DANIËL HENDRICUS NONHEBEL, geb. Utrecht 8-1-1870, overl. Utrecht 21-2-1870.
Top   Opmerkingen: