Make your own free website on Tripod.com
NB: Met browser-functie "zoeken" ( ctrl + F ) kan ook op deze webpagina op trefwoord (naam) worden gezocht.

vijf generaties NONHEBEL in Nederland

Samenstellers: Willem de Jong, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas.       Terug: Voorwoord

Navigatie / Inhoud:

VOORWOORD.

HOOFDSTUK 1.
De vroegste generaties van het geslacht Nonhebel.
HOOFDSTUK 2.
De familie Nonhebel in Lingen.
HOOFDSTUK 3.
Johann Peter Nonhebel en gezin.
HOOFDSTUK 4.
De familie Nonhebel-Sommerwerck en Deetman-Nonhebel.
HOOFDSTUK 5.
Het gezin Nonhebel-Pasman en Nonhebel-Richter.
HOOFDSTUK 6.
Het gezin Nonhebel-van der Burg en hun kinderen.
HOOFDSTUK 7.
Het gezin Nonhebel-van Haersolte tot den Doorn.
HOOFDSTUK 8.
De familie Nonhebel-Hooft Graafland.
HOOFDSTUK 9.
Het gezin Nonhebel-Sterk.
HOOFDSTUK 10.
Daniël Jacobus Nonhebel.
HOOFDSTUK 11.
De familie Vermaas-Nonhebel.
HOOFDSTUK 12.
De familie Nonhebel-Honkoop.
HOOFDSTUK 13.
Het gezin Nonhebel-Bonda.
HOOFDSTUK 14.
Het gezin Fagginger Auer-Nonhebel.
HOOFDSTUK 15.
Slotopmerkingen.
LITERATUURLIJST.

PARENTEEL.
Johann Christoffer Nonhebel (1715 - 1774).
INDEX.

STAMBOOM.

VOORWOORD.

Vanwaar de belangstelling voor de familie Nonhebel en waarom in het bijzonder voor de nazaten van het echtpaar Nonhebel-Brölman? Ik geloof, dat het geslacht Nonhebel iets heeft nagelaten, dat is blijven leven bij alle nakomelingen of zij nu Nonhebel heten of een andere naam hebben. De Nonhebels hadden dat speciale over zich, dat zich zelfs nu nog weet te handhaven ook al is de laatste Nonhebel de bet-overgrootouder van de tegenwoordige nakomeling. De Nonhebel-verhalen bleven de aandacht trekken, een zeer speciale sfeer met zich meedragend.

En waarom juist het echtpaar Nonhebel-Brölman? De samenstellers zijn uitgegaan van de tak, die zich in Nederland vestigde op het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw. Dat waren twee broers en een zuster, die uit Lingen kwamen. Hun ouders waren het echtpaar Nonhebel-Brölman uit Lingen. De gegevens over de oudere geslachten Nonhebel zijn ons pas later toegestroomd, dank zij de medewerking van de heer Clemens Schreiber uit Schlüchtern. Daar deze gegevens vaak wat summier gebleven zijn, hebben wij wel besloten een hoofdstuk aan de vroegere generaties te wijden, maar onze aandacht in hoofdzaak te richten op de Nederlandse takken. En de beschrijving te beperken tot het echtpaar Nonhebel-BrÖlman en de generaties daaraanvolgende tot en met die van hun achterkleinkinderen.

Wie zijn de samenstellers? In de eerste plaats wijlen Willem de Jong, die in Engeland werkend en nauwelijks geïnteresseerd in genealogie op een goede ochtend de Engelse krant opsloeg en daar een foto zag van ene Claire Nonhebel, die een literaire prijs had gewonnen. Die droeg dus de familienaam van zijn moeder, een naam, die niet zo vaak voorkomt. Het intrigeerde hem, hij werd nieuwsgierig en voor hij het zich realiseerde stond hij voor Robin Nonhebel, de man van Claire en werd hij in de familiekring geïntroduceerd bij twee broers van Robin. Door de uitwisseling van gegevens op die avond werd hij besmet en het heeft hem niet meer losgelaten.

De twee andere samenstellers, beiden een Vermaas, dochter en zoon van twee broers wier moeder een Nonhebel was, Elly Pooth-Vermaas en Esse Vermaas, waren op verschillende tijden geïnteresseerd geraakt in de genealogie. Eerst zoals begrijpelijk in de familie Vermaas, doch beiden viel de naam Nonhebel zelfs zozeer op, dat ze meer verhalen ontdekten over de Nonhebels, dan over de Vermazen. De Nonhebels hadden iets, zoals al eerder gezegd, dat de aandacht trok, aanleiding gaf tot de meest fantastische verhalen. Vele van deze verhalen moesten later naar het rijk der fabelen worden verwezen, maar er bleef genoeg over. Bovendien hadden zij enige kopieën van stukken met betrekking tot het proces tegen Johann Petrus Nonhebel in 1797 in handen gekregen. Maar meer hierover later.

Hoewel wij, de samenstellers, overtuigd zijn dat het verhaal zeer zeker nog niet compleet is, zijn wij toch van mening dat het boek nu moet uitkomen. Het heengaan van Willem heeft duidelijk gemaakt dat wij de dag moeten grijpen. Daarom nu reeds een misschien niet volledig verhaal maar er is nu een begin gemaakt de geschiedenis van het Nonhebelgeslacht vast te leggen.

Willem de Jong heeft niet alleen zeer veel werk verzet met het benaderen van de vele afstammelingen van het echtpaar (hij kwam zo vanzelfsprekend bij de twee Vermazen terecht), maar ook met het minutieus napluizen van gegevens en het zoeken in archieven in Nederland en in Engeland. Het was echter wel zo, dat in de loop der tijden vele familieleden op eigen houtje al iets hadden uitgezocht of nog veel wisten over de Nonhebels. Hun bijdragen vormen een belangrijke basis voor de gegevens en verhalen, die in de volgende hoofdstukken vermeld worden. Wij zijn hun veel dank verschuldigd, want zonder hun bijdrage zou het een mager verhaal geworden zijn.

De Samenstellers

Top   Opmerkingen: