Make your own free website on Tripod.com

MCCA-page Paul Vermaes

Naar: | MCCA-Home   |   Home   |   Bottom   |  

Inleiding
De PC werd in 1981 ge´ntoduceerd met MS-DOS als platform waarop de applicaties gebaseerd waren. Deze programma's konden de informatie gemaakt op home-computers uit de CP-M tijd niet lezen. Veel informatie ging verloren.
Toen Windows als platform op PC's zijn intrede deed werd veel informatie gemaakt met DOS-applicaties obsoleet.
Elke nieuwe versie van Windows geeft zorgen met betrekking tot de overdraagbaarheid van eerder gemaakte of verzamelde informatie.
Sommigen vrezen de komst van het operating system Windows Vista omdat applicaties die nu gebaseerd zijn op Windows XP, straks niet meer zouden werken vanwege Vista's nieuw, veilig, file-systeem.

Met de komst van het Internet werd de Browser ook een platform waarop veel programma's werken, zogenaamde web-based applicaties met een www-interface.
De houdbaarheid van de informatie die men met web-gebaseerde programma's maakt of verzamelt, lijkt beter bestand tegen de tand des tijds (future proof).

Gratis webmail, website-hosting, blog-space en foto-hosting:
Service providers stellen meestal een zoekmachine gratis ter beschikking aan Internet-gebruikers. Een zoekmachine maakt gebruik van omvangrijke indexen die huizen in talrijke server-computers verspreid over heel de wereld. Op die vele servers is een overmaat aan ongebruikte geheugenopslag voorhanden. Deze overmaat stellen providers als MSN, Yahoo!, AOL en Google gratis ter beschikking voor e-mail, websites, blogging en foto-opslag.
Tevens verschaffen genoemde providers ook de web-based software om bovenstaand activiteiten te kunnen doen.

Maak gebruik van deze gratis diensten en je bent up to date bezig.

Owned by Google, Blogger is a free web-based service that helps consumers publish on the web instantly without writing code or installing software. Blogger's powerful publishing tools enable users to create, collect, and share opinions and experiences with a web-wide audience, whenever they'd like. For more information, visit www.blogger.com.

Werken met een programma op de keper beschouwd

Het contact met een programma gebeurt middels beeldscherm, toetsenbord en muis.

Het programma presenteert aan de gebruiker een beeld waarop de gebruiker met de cursor iets kan aanwijzen en kan activeren, waarop het programma het beeld verandert.

Op het beeldscherm (het venster, window) staat bovenaan een werkbalk met knoppen. Als je een knop aanklikt dan ontrolt zich een keuzemenu waaruit je een actie of een functie kunt kiezen.

De data die je aan het bewerken bent zie je in het window onder de werkbalk.

Voor de gebruiker maakt het geen verschil of hij het venster van Windows XP ziet of het browser-venster van Internet Explorer: werkbalken, knoppen en pull-down menu's zien er hetzelfde uit evenals het werkveld voor de te bewerken data.

De gebruiker zal ook het verschil niet zien of het programma werkt op zijn PC en telkens het Windows XP venster aanpast of dat het programma werkt op een server-computer verweg, die telkens het browser-venster aanpast. Hij hoeft het verschil niet te merken tussen een locaal programma en een web-based programma.

Opstarten van een web-based programma

PC-based programma's start men meestal op door te klikken op hun snelkoppeling in de vorm van een icoontje op het bureaublad of op de taakbalk. Deze icoontjes heeft men daar ooit zelf op geplaatst.

Voor een web-based programma moet men de URL van zijn inlog-pagina in het adresveld van de browser typen en daarna met gebruikersnaam en wachtwoord het programma activeren.

In de praktijk heeft men in de favorieten-lijst van de browser de URL's van de meestgebruikte programma's reeds opgenomen en begint het gebruik vanuit die lijst.